English version of this page

Nettverk for estetikk, teologi og naturvitenskap

Dette tverrfaglig nettverket søker å synliggjøre forbindelser mellom estetiske fag, teologi og naturvitenskap.

Om nettverket

Nettverk for estetikk, teologi og naturvitenskap ble konstituert på Blindern 6.desember 2010.

Nettverket er en konsekvens av konferansen "Exploring Experiences of the Immanent Transcendent", som ble avholdt ved UiO i juni 2010.

Her var et hovedtema hvordan religionsfilosofi, teologi og filosofi forholder seg til erfaringer av det "immanent transcendente", og på hvilken måte litteraturvitenskapen og andre områder for estetikk som teater- og  musikkvitenskap kan nærme seg det samme. I tillegg ble et biosemiotisk perspektiv innlemmet i diskusjonen. Et spørsmål i denne forbindelse kan være om den biologiske kroppen, som fungerer på et før-kognitivt nivå, kan sies, i sine enkelte celler og organer, å være intensjonelt rettet ?

Bakgrunnen for en videreutvikling av diskusjoner i løpet av konferansen er at vi ser behovet i et fremtidig kunnskapssamfunn for et utvidet vitensbegrep hvor estetisk teori og praksis og filosofisk estetikk vil spille en betydelig rolle. Vi vektlegger i den sammenheng både estetikkens forbindelse med teologien og teologiens forhold til naturvitenskapelig håndteringer av blant annet evolusjon og tro.

Mål

Nettverkets konkrete målsetting er å skrive en antologi med en allmenn skandinavisk målgruppe for øyet. Boken har den foreløpige tittel "Vitensformer" og skal utgis på Vidarforlaget. Nettverket er en forskergruppe under PluRel i tillegg til sin tilhørighet på ILOS.

Danmark, Sverige og Norge

Nettverket er basert på en sammensetning av personer fra estetiske fag (litteraturvitenskap, musikkvitenskap, teatervitenskap) filosofi, teologi og biologi fra Danmark, Sverige og Norge. Disse personene er:

Drude von der Fehr, professor i litteraturvitenskap, UiO

Elisabeth Løvlie, Ph.d i litteraturvitenskap, UiO

Mia Göran, Ph.d i musikkvitenskap, UiO

Kim Skjoldager-Nielsen, Ph.d-student i teatervitenskap, Stockholm Universitet

Margunn Sandal, Ph.d-student i teolog, UiO

Jorunn Økland, professor i teologi, STKS

Svein Aage Christoffersen, professor i teologi, UiO

Jesper Hoffmeyer, professor emeritus i biologi, Københavns universitet

Søren Brier, professor i kybersemiotikk, Copenhagen Business School

Dorthe Jørgensen, professor i filosofi og idéhistorie, Århus universitet

Fredrik Eugen Christiansen, Master i litteraturvitenskap, UiO


 

Emneord: Vitensformer, Estetikk, Teologi
Publisert 9. sep. 2011 10:05 - Sist endret 13. feb. 2018 14:49

Kontakt

Drude von der Fehr
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere