Karen Gammelgaard fortsetter som instituttleder i ny fireårsperiode

– ILOS er den mest interessante arbeidsplassen man kan tenke seg, sier Karen Gammelgaard etter fire år i lederstolen.

Karen Gammelgaard 

Gammelgaard (f. 1957) er cand. philol med tsjekkisk og serbokroatisk fra Århus universitet i 1985, og avla doktorgraden ved UiO i 1996. Hun har tidligere vært forskningsleder og nestleder ved ILOS i perioden 2005 til 2008. Hun har vært instituttleder på ILOS fra 2013 til 2016, og går nå inn i sitt andre åremål.

Gammelgaard er professor i tsjekkisk, og har vært tilsatt ved UiO siden 1991.

Ved siden av å lede instituttet er Gammelgaard dessuten medlem av programkomiteen for forskningssamarbeid mellom Norge og Estland (EØS-midlene). Hun har også vært medlem av den tidligere Fagkomiteen for humanistisk forskning (FRIHUM) under Norges forskningsråd. Gammelgaard har deltatt i eller ledet flere forskningsprosjekter, blant annet

  • Temaet "Konstituerende tekster" i den tverrfakultære satsningen KULTRANS, herunder prosjektet "Writing Democracy"
  • Forskningsprosjektet "Red-Letter Days in Transition" (om nasjonale diskurser i Sentral- og Øst-Europa)
  • Det tverrfaglige prosjektet "Tekst/Historie"

Hva er du særlig fornøyd med å ha oppnådd i forrige periode som leder?

– Jeg er særlig fornøyd med at vi har ansatt en rekke dyktige medarbeidere, og at vi har revidert våre masterstudier, sier Gammelgaard. Revisjonen har gitt oss rammene for mye sprekere og solide masterstudier.

Jeg er også svært glad for at våre satsninger innen forskning nå ser ut til å begynne å bære frukt.

Hvorfor ønsker du å fortsette som instituttleder på ILOS?

– ILOS er den mest interessante arbeidsplassen man kan tenke seg. Jeg trives veldig godt med porteføljen av fag og disipliner på instituttet - og med å være omgitt av så mange flinke folk.

Hva gleder du deg mest til å ta fatt på nå?

– Å få sving på bachelorstudiene, dyrke frem nye forskningsideer og skjøtte våre driftige forskergrupper, sier Gammelgaard. Og så til å planlegge hvordan vi kan innrette oss best mulig når vi flytter tilbake til Blindern.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. jan. 2017 11:36 - Sist endret 23. jan. 2017 11:54