Substantivfraser i eldre germansk

Prosjektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i eldre germanske språk fokuserer på ordstillingsvariasjon i substantivfraser i gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk og gotisk.

Prosjektets overordnede mål er å bedre forstå syntaktisk variasjon i språk som er nært beslektet med hverandre, og å modellere språklig endring i lys av språklig variasjon.

Se engelsk webside for ytterligere informasjon om prosjektet.

Prosjektet er finiansiert av Norges forskningsråd (prosjektnummer 261847), og varer fra 1. september 2017 til 31. august 2020.

 

 

 

 

Emneord: substantivfraser, syntaks, gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk, gotisk
Publisert 1. feb. 2017 14:14 - Sist endret 2. feb. 2017 17:13