Publikasjoner - Side 5

Publisert 23. okt. 2012 14:35

Flexionsmorphologie des Deutschen aus kontrastiver Sicht

Publisert 23. okt. 2012 14:34

Big Events, Small Clauses. The Grammar of Elaboration

Publisert 10. okt. 2012 13:17
Publisert 22. aug. 2012 14:51

Essays on the Occasion of Lauri Carlson's 60th Birthday

There are not many people who can be said to have influenced and impressed researchers in so many disparate areas and language-geographic fields as Lauri Carlson, as is evidenced in the present Festschrift.

Publisert 6. juni 2012 14:10

Denne spesialutgaven av det internasjonale tidsskriftet Linguamática gjelder prosjektet Págico, som har forsket på maskinelle og menneskelige søk etter kunnskap i portugisisk Wikipedia.

Publisert 5. juni 2012 12:36

Hvordan virker kunstens bilder i en postmoderne kultur? Og hvilken rolle har den emansiperte tilskueren?

Publisert 16. mai 2012 12:24

Boken utforsker erotikken over alt der den finnes, på rim.

Publisert 10. apr. 2012 14:59

Bosansko-turski rječnik er ikke en vanlig ordbok. Den er ikke alfabetisk, men skrevet på vers etter forfatteren Muhamed Hevaji Uskufis egne assosiasjoner.

Publisert 10. apr. 2012 10:32

Historie, myte, litteratur og film.

Publisert 26. mars 2012 13:55

When the Yugoslav communists came into power in 1945, they claimed to have introduced a socialist solution to the Yugoslav national question. But what did this claim imply?

Publisert 12. mars 2012 12:58

Twenty-Five Character Actresses of Golden Age Hollywood.

Publisert 24. feb. 2012 10:31

Etter at John Adams flyttet inn i 1800, har over 40 amerikanske presidenter og deres førstedamer bodd i Det hvite hus i Washington - verdens mest berømte bolig og maktsymbol.

Publisert 23. feb. 2012 14:21

The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future

Publisert 23. feb. 2012 14:10

Denne grammatikken er skrevet for bachelorstudenter på universitets- og høyskolenivå. Den gir en konsis, men likevel omfattende beskrivelse av de sentrale områdene i engelsk grammatikk.

Publisert 16. feb. 2012 11:56

8/2011: Atti del IX Congresso degli Italianisti Scandinavi

Publisert 19. des. 2011 09:28

Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

I denne antologien endevendes forestillinger om kopi og original med utgangspunkt i en rekke akademiske disipliner: Musikk, litteratur, arkitektur, kunst og filosofi.

Publisert 24. okt. 2011 10:58

Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia

Publisert 14. okt. 2011 14:16

Gjennom 50 problembaserte oppgaver i spansk språk, såkalte språknøtter (nueces), tar denne boken for seg relevante temaer innenfor spansk grammatikk.

Publisert 18. aug. 2011 14:43

Unity and Diversity in American Culture

The essays collected in this volume are derived from the 2008 EAAS biennial conference in Oslo.

Publisert 1. juni 2011 12:04

Dalmatia i tekst og bilder skildret av utlendinger fra middelalderen til begynnelsen av 1900-tallet.

Publisert 16. mai 2011 15:02

Norrøne forvandlinger belyser forholdet mellom forskjellige åndstradisjoner i norrøn tid.

Publisert 26. apr. 2011 15:49

Perspectives et stratégies de politique étrangère (1945 –1995)

Publisert 4. apr. 2011 15:19

Boken tar for seg moralske, seksuelle og tekstlige perversjoner i Jean Genets første romaner.

Publisert 2. apr. 2011 12:00

Boken gir et innblikk om karakteristikker over fransk i forskjellige deler av Frankrike  og francofone deler av verden.

Publisert 25. feb. 2011 12:14

Narration, Rhetoric, and Reading

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading undersøker Kafkas originale fortellemåte i kortprosaen og romanfragmentene han skrev.