Publikasjoner - Side 5

Publisert 12. mars 2012 12:58

Twenty-Five Character Actresses of Golden Age Hollywood.

Publisert 24. feb. 2012 10:31

Etter at John Adams flyttet inn i 1800, har over 40 amerikanske presidenter og deres førstedamer bodd i Det hvite hus i Washington - verdens mest berømte bolig og maktsymbol.

Publisert 23. feb. 2012 14:21

The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future

Publisert 23. feb. 2012 14:10

Denne grammatikken er skrevet for bachelorstudenter på universitets- og høyskolenivå. Den gir en konsis, men likevel omfattende beskrivelse av de sentrale områdene i engelsk grammatikk.

Publisert 16. feb. 2012 11:56

8/2011: Atti del IX Congresso degli Italianisti Scandinavi

Publisert 19. des. 2011 09:28

Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

I denne antologien endevendes forestillinger om kopi og original med utgangspunkt i en rekke akademiske disipliner: Musikk, litteratur, arkitektur, kunst og filosofi.

Publisert 24. okt. 2011 10:58

Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia

Publisert 14. okt. 2011 14:16

Gjennom 50 problembaserte oppgaver i spansk språk, såkalte språknøtter (nueces), tar denne boken for seg relevante temaer innenfor spansk grammatikk.

Publisert 18. aug. 2011 14:43

Unity and Diversity in American Culture

The essays collected in this volume are derived from the 2008 EAAS biennial conference in Oslo.

Publisert 1. juni 2011 12:04

Dalmatia i tekst og bilder skildret av utlendinger fra middelalderen til begynnelsen av 1900-tallet.

Publisert 16. mai 2011 15:02

Norrøne forvandlinger belyser forholdet mellom forskjellige åndstradisjoner i norrøn tid.

Publisert 26. apr. 2011 15:49

Perspectives et stratégies de politique étrangère (1945 –1995)

Publisert 4. apr. 2011 15:19

Boken tar for seg moralske, seksuelle og tekstlige perversjoner i Jean Genets første romaner.

Publisert 2. apr. 2011 12:00

Boken gir et innblikk om karakteristikker over fransk i forskjellige deler av Frankrike  og francofone deler av verden.

Publisert 25. feb. 2011 12:14

Narration, Rhetoric, and Reading

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading undersøker Kafkas originale fortellemåte i kortprosaen og romanfragmentene han skrev.

 

Publisert 25. nov. 2010 09:22

Teori og litteratur

Det er 30 år siden den store franske tenkeren og tegnteoretikeren Roland Barthes døde. I den anledning foreligger Karin Gundersens innføringsbok om ham fra 1989 i ny og revidert utgave.

Publisert 23. nov. 2010 10:15

Cultural Identities in Public Discourse

Publisert 29. okt. 2010 11:42

En biografi om Jens Bjørneboe. Bind 2

Hvem var Jens Bjørneboe? Hva var det ved denne skikkelsen som gjorde ham så myteomspunnet? Og hvordan endte skipsredersønnen fra Kristiansand til slutt opp som anarkist på øya Veierland – og med å ta sitt eget liv?

Publisert 21. okt. 2010 15:41

En far og en sønn lever på grensen av det lovlige og sosialt akseptable. Løftet følger deres vandringer i fjellheimen og i byen og skildrer deres forsøk på å unnslippe, men også innfri samfunnets krav. 

Publisert 14. okt. 2010 12:00

Krigen mellom brødre 1861 - 1865

Publisert 27. sep. 2010 12:01

Terje Mathiassen (Author), John Ole Askedal (Editor)

This book is a collection of the late Professor Mathiassen's works on Old Prussian.

Publisert 16. sep. 2010 15:45

John Miltons Areopagitica er et av de klassiske skrifter om trykke- og ytringsfrihet i verdenslitteraturen.

Publisert 27. aug. 2010 11:14

Sintaxis didáctica del español

Boken belyser hvordan setningene organiseres på spansk og hvorfor det finnes setninger med forskjellige strukturer.

Publisert 27. aug. 2010 11:03

Fra tekst til teori

Dette er en annerledes lærebok i spansk språk. Den grunnleggende pedagogiske tanken i boken er å begynne med språket i bruk og så bevege seg over i teorien, snarere enn omvendt: å gå fra grammatiske regler til praksis.

Publisert 26. aug. 2010 16:15

Les voies de l'analyse du discours littéraire

Den litterære diskursanalysen er et relativt nytt tilskudd til litteraturvitenskapen. Artikkelsamlingen, som er den første i sitt slag, viser hvordan den innbyr til å studere litteraturen i sin fulle historiske sjangerbredde som en virksomhet og ikke bare som analyserbare og fortolkbare verk.