Publikasjoner - Side 5

Publisert 6. juni 2012 14:10

Denne spesialutgaven av det internasjonale tidsskriftet Linguamática gjelder prosjektet Págico, som har forsket på maskinelle og menneskelige søk etter kunnskap i portugisisk Wikipedia.

Publisert 5. juni 2012 12:36

Hvordan virker kunstens bilder i en postmoderne kultur? Og hvilken rolle har den emansiperte tilskueren?

Publisert 16. mai 2012 12:24

Boken utforsker erotikken over alt der den finnes, på rim.

Publisert 10. apr. 2012 14:59

Bosansko-turski rječnik er ikke en vanlig ordbok. Den er ikke alfabetisk, men skrevet på vers etter forfatteren Muhamed Hevaji Uskufis egne assosiasjoner.

Publisert 10. apr. 2012 10:32

Historie, myte, litteratur og film.

Publisert 26. mars 2012 13:55

When the Yugoslav communists came into power in 1945, they claimed to have introduced a socialist solution to the Yugoslav national question. But what did this claim imply?

Publisert 12. mars 2012 12:58

Twenty-Five Character Actresses of Golden Age Hollywood.

Publisert 24. feb. 2012 10:31

Etter at John Adams flyttet inn i 1800, har over 40 amerikanske presidenter og deres førstedamer bodd i Det hvite hus i Washington - verdens mest berømte bolig og maktsymbol.

Publisert 23. feb. 2012 14:21

The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future

Publisert 23. feb. 2012 14:10

Denne grammatikken er skrevet for bachelorstudenter på universitets- og høyskolenivå. Den gir en konsis, men likevel omfattende beskrivelse av de sentrale områdene i engelsk grammatikk.

Publisert 16. feb. 2012 11:56

8/2011: Atti del IX Congresso degli Italianisti Scandinavi

Publisert 19. des. 2011 09:28

Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie

I denne antologien endevendes forestillinger om kopi og original med utgangspunkt i en rekke akademiske disipliner: Musikk, litteratur, arkitektur, kunst og filosofi.

Publisert 24. okt. 2011 10:58

Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia

Publisert 14. okt. 2011 14:16

Gjennom 50 problembaserte oppgaver i spansk språk, såkalte språknøtter (nueces), tar denne boken for seg relevante temaer innenfor spansk grammatikk.

Publisert 18. aug. 2011 14:43

Unity and Diversity in American Culture

The essays collected in this volume are derived from the 2008 EAAS biennial conference in Oslo.

Publisert 1. juni 2011 12:04

Dalmatia i tekst og bilder skildret av utlendinger fra middelalderen til begynnelsen av 1900-tallet.

Publisert 16. mai 2011 15:02

Norrøne forvandlinger belyser forholdet mellom forskjellige åndstradisjoner i norrøn tid.

Publisert 26. apr. 2011 15:49

Perspectives et stratégies de politique étrangère (1945 –1995)

Publisert 4. apr. 2011 15:19

Boken tar for seg moralske, seksuelle og tekstlige perversjoner i Jean Genets første romaner.

Publisert 2. apr. 2011 12:00

Boken gir et innblikk om karakteristikker over fransk i forskjellige deler av Frankrike  og francofone deler av verden.

Publisert 25. feb. 2011 12:14

Narration, Rhetoric, and Reading

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading undersøker Kafkas originale fortellemåte i kortprosaen og romanfragmentene han skrev.

 

Publisert 25. nov. 2010 09:22

Teori og litteratur

Det er 30 år siden den store franske tenkeren og tegnteoretikeren Roland Barthes døde. I den anledning foreligger Karin Gundersens innføringsbok om ham fra 1989 i ny og revidert utgave.

Publisert 23. nov. 2010 10:15

Cultural Identities in Public Discourse

Publisert 29. okt. 2010 11:42

En biografi om Jens Bjørneboe. Bind 2

Hvem var Jens Bjørneboe? Hva var det ved denne skikkelsen som gjorde ham så myteomspunnet? Og hvordan endte skipsredersønnen fra Kristiansand til slutt opp som anarkist på øya Veierland – og med å ta sitt eget liv?

Publisert 21. okt. 2010 15:41

En far og en sønn lever på grensen av det lovlige og sosialt akseptable. Løftet følger deres vandringer i fjellheimen og i byen og skildrer deres forsøk på å unnslippe, men også innfri samfunnets krav.