Titanic

Historie, myte, litteratur og film.

Jakob Lothe, Per Kristian Sebak

Titanics forlis er en historisk hendelse, men den er også mytisk. Mytedannende fremstillinger oppsto bare dager etter forliset var et faktum og lever fortsatt med oss som vår tids store fortelling om naturens lunefulle kraft og det gamle Europas undergang.

Forfatterne viser hvordan den mytiske kraften både ligger i selve hendelsen og i samtidens og ettertidens fortolkning. Om ødeleggelsen av Pompeii skal Goethe ha sagt: ”Det har skjedd mange ulykker i verden, men ikke mange som har gitt ettertiden så mye underholdning”. Titanic-forliset har gitt ettertiden uendelig mye underholdning, fra høylitterær poesi til populærkulturelle romaner og filmer.

Forfatterne ser nærmere på skipet, forliset og forlisets virkningshistorie med et norsk blikk og med vekt på de norske passasjerene som var om bord.


Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitet i Oslo.

Per Kristian Sebak har skrevet doktoravhandling i historie ved Universitetet i Bergen.

Publisert 10. apr. 2012 10:32