Utlysninger

Sist endret 1. mars 2016 13:54 av Karina Kleiva

Gjennom FRIPROs FRIHUMSAM-utlysning kan du søke om støtte til forskerprosjekt, forskerprosjekt for yngre forskertalenter, mobilitetsstipend samt forskningsarrangement. NFRs søknadsfrist er 25. mai 2016.