Vi forsker på: Øst-Europa

Øst-Europa defineres som Russland og de øvrige landene der det snakkes slaviske språk og som hadde kommunistregimer etter andre verdenskrig. Forskerne ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) har i tillegg til Russland særlig kompetanse på Polen, Ukraina, Tsjekkia, Kroatia, Serbia, Bosnia, og Montenegro.

Alle landene befinner seg i dag i krevende endringsprosesser der nasjonale identiteter og politiske systemer utfordres, og der landenes rike kulturarv møter press fra globaliseringen og fra sosiale, økonomiske og politiske problemer i egne samfunn.

Russland utvikler seg i raskt tempo, med konsekvenser for naboland som Ukraina og for innbyggerne i Russland selv. Polen, Tsjekkia, og landene på Balkan orienterer seg mot europeisk samarbeid – med erfaringene fra totalitære styreformer som tung ballast.

Forskerne ved ILOS har inngående vitenskapelig kompetanse på de slaviske språkene, særlig russisk, polsk, tsjekkisk, og bosnisk/kroatisk/serbisk. Fokusområder er moderne grammatikk, oversettelse, forskjeller og likheter mellom norsk og de slaviske språkene, tidlig slavisk språkhistorie og hvordan språkene brukes til å skape nasjonale fellesskap. Kjennskap til de slaviske språkene gir særlig dybde til vår vitenskapelige kompetanse innen politikk, kultur og samfunn i Øst-Europa. I de slaviske landene har litteratur en viktig plass. Vi arbeider særlig med slavisk litteraturteori og med russisk, polsk og ukrainsk litteratur, fra 1800-tallets og de moderne klassikere som Platonov, Sjalamov, Gombrowicz og Szymborska til nåtidige forfattere som Pelevin, Paziński og Zjadan.

Forskningsprosjekter

Publisert 24. nov. 2010 14:53 - Sist endret 19. juni 2017 11:26