Vi forsker på: Russisk

Russiskfaget utforsker språk, litteratur og samfunn i Russland og de sovjetiske arvtakerstatene.

Russisk et et slavisk språk, som sammen med ukrainsk og hviterussisk utgjør den østslaviske gren av de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien.

Russisk og norsk tilhører faktisk den samme indoeuropeiske språkfamilien. Disse felles røttene gjør det lettere for nordmenn å lære russisk grammatikk og ordforråd.

Russisk er nummer fem på listen over de største verdensspråkene og et av FNs offisielle språk. Over 300 millioner mennesker verden over snakker russisk.

De siste tiårene har samarbeidet mellom Norge og Russland økt kraftig, både kulturelt og økonomisk - og kunnskap i språk er en viktig faktor i samarbeidet.

Det russiske alfabetet kalles kyrillisk og brukes i flere slaviske språk som ukrainsk, hviterussisk, bulgarsk og serbisk. Mange av bokstavene er kjente fra vårt latinske alfabet, mens andre tegn er særegne for kyrillisk.

To forhold gjør at russisk kan være enkelt å lære: For det første uttales ordene slik som de skrives. For det andre er det lite dialektvariasjon i dette sentralstyrte landet.

Et mål for mange som ønsker å lære russisk, er å kunne lese noen av verdens fremste romaner på originalspråket. Slik gir kunnskap om russisk også innsikt i en rik kultur.

ILOS har et stort miljø innen litteraturforskning, som også har spisskompetanse innen nasjonallitteratur.

Se også forskningsskategorien Russland.

Forskningsprosjekt

Publisert 17. nov. 2010 15:49 - Sist endret 5. des. 2017 09:39