Vi forsker på: Spansk

Spansk er det offisielle språket i 21 land og det språket som de siste årene har vokst raskest både som fremmedspråk og som kommunikasjonsspråk i hele verden.

Spansk blir snakket av ca. 450 millioner mennesker i flere verdensdeler. Til tross for den store geografiske spredningen, forstår alle spansktalende hverandre uten større problemer eller spesielle anstrengelser.

I likhet med de andre romanske språkene, oppstod spansk som en regional utvikling av vulgærlatin, særlig etter Romerrikets fall på 400-tallet.

I Renessansen ble Spania en stormakt politisk, økonomisk og kulturelt. Spansk spredde seg fort over store deler av verden. Særlig i Amerika fikk språket en dominerende posisjon som er blitt beholdt til våre dager.

Spansk var det første europeiske språk som ble systematisk beskrevet. Språket fikk sin egen grammatikk allerede i 1492. Flere forfattere og malere fra denne tidlige perioden har spilt en sentral rolle i verdenshistorien.

Fremgangen som de fleste spansktalende land har opplevd de siste årene har gjort at spansk har stadfestet sin posisjon som et av verdens viktigste språk og det blir følgelig et stadig viktigere instrument for global kommunikasjon.

Forskningsprosjekter

Publisert 1. des. 2010 13:31 - Sist endret 1. juli 2016 10:40