Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet! Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret.

Det er svært viktig i beslutningsprosessene på ILOS at studentenes stemmer blir hørt.

Studentene er representert med to studenter i instituttstyret. Disse studentene kommer fra studentutvalget.

Studentene er også representert med to eller flere studenter i programrådene. Disse studentene kommer fra studentutvalget.


Valg til instituttstyret 2016

Valg av studentrepresentanter til instituttstyret ble avsluttet fredag 13. november kl. 23:59. Resultatet av valget er:

Representanter

Øystein Mæhlum

Karoline Lilleås Sandal

Vararepresentanter

1. vara Marion Regina Eugénie Olafsen

2. vara Oskar Njaa

 

Emneord: studentdemokrati, Valg, instituttstyre, demokrati
Publisert 17. juni 2010 13:06 - Sist endret 22. aug. 2016 15:34