Studentutvalget ved ILOS

Engasjer deg for å påvirke studiehverdagen din - bli med i studentutvalget!

Studentutvalget ved ILOS består av studenter fra studieprogrammene ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk (ILOS). Utvalget jobber for å fremme et godt faglig og sosialt miljø på instituttet. Vi arrangerer seminarer med interne og eksterne aktører, sosiale kvelder, mastermarkeringer, karrierekvelder, jazz-luncher, WORD-kurs for masterstudenter osv.

Studentutvalget fungerer som et kommunikasjonsorgan mellom instituttets ledelse og studentene. Vi ønsker å være en informasjonsformidler mellom instituttet og studentene som kan arbeide tett med begge for å sikre studentene best mulig studieløp og en god utforming av programmene. Dersom studentene har saker de ønsker å ta opp kan de henvende seg til oss, så vil vi videreformidle dette til instituttet og jobbe med dem. I tillegg representerer studentutvalget studentene i programrådet og instituttstyret ved ILOS, samt valgstyret og studentrådet HFSU.

Studentutvalget tar seg av ulike praktiske oppgaver som fordeling av mastersalsleseplasser og vedlikehold av pauserom.

Som medlem har man stor mulighet til å være med på å påvirke instituttets virke og sosiale miljø. Utvalget tar opp medlemmer kontinuerlig – alle er til enhver tid velkomne. Alle studentene på instituttet har mulighet til å være med å bestemme hva utvalget skal jobbe med.

 

Verv Navn
Leder Tora Andrea Valderhaug Bell
Nestleder Løvetann T. Ripoll
Økonomiansvarlig Håkon Thyness Reutz
PR-ansvarlig Sveinung Brandsøy
Lesesals- og pauseromsansvalig Benjamin Yazdan og Sofus Greni

Øvrige medlemmer: Eugenia Alexandersen, Rana Muhammad Munir og Trine Skogset Ofitserova.

 

Emneord: Studentutvalg, ILOS, studentforening
Publisert 15. mars 2016 13:58 - Sist endret 9. feb. 2018 14:53