Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til ILOS' instituttstyre

I januar 2018 skal det velges nye representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte ved ILOS. Funksjonstiden er 1 år.

Valget gjennomføres elektronisk.

Tidsplan for valget 

Det skal velges én representant og to vararepresentanter for de midlertidig vitenskapelig tilsatte. Funksjonstiden er 1 år.

Valgstyret

  • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
  • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
  • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
  • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Tidsplan

  1. Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret: 19. desember 2017 kl. 12.00. Forslag sendes per e-post til valgstyret@ilos.uio.no

  2. Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - Valgstyret fastsetter frist, frist ikke fastsatt

  3. Elektronisk valg: 16. - 19. januar 2018

  4. Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 19. januar 2018 kl. 13.00.

UiOs valgreglement

 Se normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet for mer informasjon om instituttstyrets myndighetsområde.

Publisert 16. sep. 2016 14:33 - Sist endret 7. des. 2017 10:59