Planar og rapportar

Årsplanar, årsrapportar og strategi for ILOS.

Årsplan

Årsplanen til Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk skal bidra til at overordna mål vert nådd. Dei overordna måla er definert i strategiske planar og årsplanar ved Universitetet i Oslo og Det humanistiske fakultet.

Årsrapport

Årsrapporten vert vedtatt i instituttstyret i vårsemesteret etter året det rapporteres for.

Strategi

Arbeidsmiljø

Publisert 5. mai 2010 10:36 - Sist endret 8. des. 2017 13:04