Personer med emneord «Engelsk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kristin Bech Bech, Kristin Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Språkvitenskap, Språkhistorie, Gammelengelsk, Middelengelsk, Middelalder, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpusutvikling, Korpuslingvistikk, Norrønt
Benskin, Michael Professor emeritus +47-22854889 michael.benskin@ilos.uio.no Eldre engelsk språk, Engelsk
Bilde av Hildegunn Dirdal Dirdal, Hildegunn Førsteamanuensis +47-22858274 hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Grammatikk, Pragmatikk, Oversettelse, Andrespråkstilegnelse
Bilde av Signe Oksefjell Ebeling Ebeling, Signe Oksefjell Professor +47-22857116 s.o.ebeling@ilos.uio.no Engelsk, Moderne engelsk grammatikk, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Korpusdesign, Kontrastiv lingvistikk, Systemisk-funksjonell Lingvistikk, Innlærerspråk
Bilde av Johan Elsness Elsness, Johan +47-22856729 johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Bilde av Tor Erik Risvik Johnsen Johnsen, Tor Erik Risvik Seniorkonsulent +47-22854794 t.e.r.johnsen@ilos.uio.no Studieinformasjon og undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Engelsk
Bilde av Mia Brunelle Jønnum Jønnum, Mia Brunelle Førstekonsulent +47-22858392 m.b.jonnum@ilos.uio.no Studieadministrasjon, Engelsk, Engelsk språk, LAMUSO
Bilde av Juan Christian Pellicer Pellicer, Juan Christian Professor +47-22856893 j.c.pellicer@ilos.uio.no Engelsk, Poesi, Blandingsgenre og genreblanding spes. i poesi, 1700-tallet i Storbritannia, Alexander Pope, Litterær resepsjon bl.a. av Vergil, Shakespeare, Milton, Hyrdediktning, Læredikt, Epos
Bilde av Agnieszka Pysz Pysz, Agnieszka Førstelektor +47-22858618 agnieszka.pysz@ilos.uio.no Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Oversettelse, Engelsk, Gammelengelsk
Bilde av Tina Skouen Skouen, Tina Førsteamanuensis +47-22856899 97617639 +47-976 17 639 tina.skouen@ilos.uio.no Engelsk, Litteratur, Tidligmoderne retorikk og grammatikk, Humanismen, Bokhistorie, Engelsk vitenskapshistorie, Emblembøker
Bilde av Gjertrud Flermoen Stenbrenden Stenbrenden, Gjertrud Flermoen Førsteamanuensis +47-22855993 g.f.stenbrenden@ilos.uio.no Engelsk, Språkhistorie, Middelengelsk, Fonetikk/fonologi, Språklig endring og variasjon, Oversettelse