Personer med emneord «Oversettelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Cecilia Alvstad Alvstad, Cecilia Professor +47-22856798 cecilia.alvstad@ilos.uio.no Spansk, Oversettelsestudier, Oversettelse, Barnelitteratur, Translatologi, Reiselitteratur
Bilde av Bergljot Behrens Behrens, Bergljot Førsteamanuensis +47-22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Bilde av Hildegunn Dirdal Dirdal, Hildegunn Førsteamanuensis +47-22858274 hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Grammatikk, Pragmatikk, Oversettelse, Andrespråkstilegnelse
Fernández Muñiz, Iris Stipendiat +47-22855222 i.f.muniz@ilos.uio.no Spansk, Litteratur og litteraturvitenskap, Oversettelse, Kjønn og litteratur, Spanskspråklig litteratur, Ibsen
Bilde av Trond Gunnar Nordenstam Nordenstam, Trond Gunnar Førstelektor +47-22856848 t.g.nordenstam@ilos.uio.no Russisk, Oversettelse
Bilde av Anneliese Pauline Pitz Pitz, Anneliese Pauline Førsteamanuensis +47-22855975 a.p.pitz@ilos.uio.no Tysk, Tysk språk, Syntaks, Oversettelse
Bilde av Eva Refsdal Refsdal, Eva Stipendiat +47-22855228 eva.refsdal@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsesstudier, Imagology, image studies, Spansk språk, Nordisk språk
Bilde av Christian Thorleif Refsum Refsum, Christian Thorleif Professor +47-22844583 +47-93820707 c.t.refsum@ilos.uio.no Litteratur, Litteraturvitenskap, Estetisk teori, Oversettelse, Poesi
Bilde av Antin Fougner Rydning Rydning, Antin Fougner Professor +47-22856832 a.f.rydning@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Translatologi, Oversettelse, Oversettelsesprosesser, Konseptuelle metaforer og metonymier
Santos, Diana Sousa Marques Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no språkteknologi, portugisisk, semantikk, datalingvistikk, Oversettelse
Skogmo, Siri Fürst Stipendiat +47-22856167 s.f.skogmo@ilos.uio.no Oversettelse, Engelsk grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Engelskspråklig litteratur
Bilde av Ida Hove Solberg Solberg, Ida Hove Stipendiat +47-22855075 +47 916 05 474 i.h.solberg@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Litteratur, Fransk språk, Engelsk språk
Bilde av Kristina Solum Solum, Kristina Stipendiat +47-22856951 kristina.solum@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Spansk språk, Fransk språk, Engelsk språk, Litteratur
Bilde av Gjertrud Flermoen Stenbrenden Stenbrenden, Gjertrud Flermoen Førsteamanuensis +47-22855993 g.f.stenbrenden@ilos.uio.no Engelsk, Språkhistorie, Middelengelsk, Fonetikk/fonologi, Språklig endring og variasjon, Oversettelse