Ragnhild Norheim Førland

Administrasjonskonsulent - permisjon
Bilde av Ragnhild Norheim Førland
English version of this page
Telefon +47 22 84 44 12
Brukernavn
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 Oslo

Arbeidsområder

  • Mottak/avgang for tilsette og gjesteforskarar
  • Planlegging av disputasar og arrangement
  • Oppdatering av nettsider og e-postlister
  • Rombestilling
  • Fakturaarbeid
  • Reiserekningar
  • Innkjøp og bestilling

Bakgrunn

  • Har tidlegare arbeidd i Det Norske Samlaget, Frelsesarmeens kommunikasjonsavdeling og Norsk Ordbok 2014 (UiO, ILN)
  • Cand. mag.-grad frå UiB med faga teatervitskap, kulturvitskap og arbeids- og organisasjonspsykologi.
Emneord: Disputas, Arrangementer, Gjesteforskere, Administrasjon, Innkjøp, Faktura
Publisert 31. mai 2010 13:35 - Sist endret 3. juli 2017 09:26