English version of this page

Emeriti

Personer 1 - 22 av 22
Navn Telefon E-post Emneord
Askedal, John Ole Professor emeritus j.o.askedal@ilos.uio.no
Benskin, Michael Professor emeritus michael.benskin@ilos.uio.no Eldre engelsk språk, Engelsk
Bjorvand, Harald Professor emeritus harald.bjorvand@ilos.uio.no
Bilde av Johan Elsness Elsness, Johan Professor emeritus johan.elsness@ilos.uio.no Engelsk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk
Bilde av Geir Farner Farner, Geir Professor emeritus geir.farner@ilos.uio.no Nederlandsk, Nederlandsk språkhistorie, Gammelnederlandsk, Middelnederlandsk, Praktisk nederlandsk språk, Nederlandsk litteraturhistorie og litteratur, Litteraturteori, Romanteori
Bilde av Drude von der Fehr Fehr, Drude von der Professor emerita d.v.d.fehr@ilos.uio.no Semiotikk, Humanistisk sykdoms-og helseforskning, Samtidsdramatikk, Performativitet, Litteraturvitenskap
Bilde av Karin Gundersen Gundersen, Karin Professor emerita karin.gundersen@ilos.uio.no
Bilde av Hans H Skei H Skei, Hans Professor emeritus h.h.skei@ilos.uio.no
Bilde av Cathrine Fabricius Hansen Hansen, Cathrine Fabricius Professor emerita c.f.hansen@ilos.uio.no Tysk, Tysk grammatikk, Semantikk, Kontrastiv lingvistikk
Haraldsson, Helgi Professor emeritus helgi.haraldsson@ilos.uio.no
Bilde av Kjetil Rå Hauge Hauge, Kjetil Rå Emeritus k.r.hauge@ilos.uio.no Områdestudier, Sentral-Europa og Balkan, Bulgarsk, Bulgaria
Kielland-Lund, Erik Emeritus
Lausund, Olav Professor emeritus olav.lausund@ilos.uio.no
Bilde av Svein Erling Lorås Lorås, Svein Erling Emeritus s.e.loras@ilos.uio.no
Bilde av Chantal Lyche Lyche, Chantal Professor emeritus chantal.lyche@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Fransk fonologi, Franske dialekter
Bilde av David Mauk Mauk, David Professor emeritus d.c.mauk@ilos.uio.no Nord-amerika, Immigrasjon og etnisitet, Politikk og styresett, Kjønnsroller, Byhistorie
Bilde av Arne Melberg Melberg, Arne Professor emeritus arne.melberg@ilos.uio.no
Bilde av Svein Mønnesland Mønnesland, Svein Professor emeritus +47-90918960 svein.monnesland@ilos.uio.no
Bilde av Juan Pellicer Pellicer, Juan Professor emeritus j.l.pellicer@ilos.uio.no Spansk språk, Spanskspråklig litteratur, Spansk kultur
Bilde av Kari Anne Rand Rand, Kari Anne Professor emeritus k.a.rand@ilos.uio.no
Bilde av Ragnhild Evang Reinton Reinton, Ragnhild Evang Professor emerita r.e.reinton@ilos.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Estetikk, Litteraturteori, Fransk litteratur, Modernisme, Benjamin, Proust, Duras
Bilde av Tone Sundt Urstad Urstad, Tone Sundt Professor emerita t.s.urstad@ilos.uio.no