Drude von der Fehr

Professor em.
Bilde av Drude von der Fehr
Brukernavn
Postadresse Postboks 1003 Blindern ILOS 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

Litteraturvitenskap, semiotikk, humanistisk sykdoms-og helseforskning, samtidsdramatikk, performativitet, litteraturvitenskap og postmoderne teologi, litteraturvitenskapelig møte med biologi.

Prosjekter

Bokprosjektet "Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi". Dette er et forskningsprosjekt basert på en rekke artikler innen estetiske fag (Kim Skjoldager-Nielsen (teatervitenskap), Mia Göran (musikkvitenskap), Fredrik Christiansen (tverrfaglig estetikk), Elisabeth Løvlie og Drude von der Fehr (litteraturvitenskap), Ingmar Meland (filosofi), og Frederik Stjernfelt (litteraturvitenskap/semiotikk), biologi (Dag Hessen, Jesper Hoffmeyer og Søren Brier) og teologi (Margunn Sandal, Jorunn Økland og Svein Aage Christoffersen).

Hva betyr det for de såkalte humanvitenskapene at kroppen ikke bare er subjektiv erfaring, men også en biologisk organisme med egen funksjonalitet og lovmessighet?Skal de som arbeider innen estetiske fagområder se bort fra kroppen egen "viten" og bare slutte seg til forestillingen om to adskilte kulturer eller "vitensformer"? Og skal naturvitenskapene få lov til å fortsette med å se helt bort fra at erfaring og bevissthet er fenomen som angår dem? Eller fins det en mulighet for at de ulike "kulturene" kan berike hverandre og fremme en ny og mer helhetlig forståelse av det menneskelige?

Emneord: Samtidsdramatikk, Litteraturvitenskap, Semiotikk, Humanistisk sykdoms-og helseforskning, Performativitet person:publications: GetXMLCommand failed and fallback failed.
Publisert 3. juni 2010 15:26 - Sist endret 11. jan. 2018 14:02