Jakob Lothe

Bilde av Jakob Lothe
English version of this page
Telefon +47-22856897
Rom NT 615
Treffetider Gjesteforskar ved Regent's Park College, University of Oxford, 2017-2018
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 OSLO

Faglege interesseområde

Engelsk litteratur, særleg modernismen (Conrad, Woolf, Joyce) og siste del av 1800-talet (Hardy, George Eliot). Narrativ teori og analyse, etikk i litteratur og film, postkoloniale studiar (Coetzee og Gordimer), Holocaust-studiar (Sebald, Levi)

Bakgrunn

 • cand.mag. (Universitetet i Bergen, 1974)
 • MA Comparative Literature (University of California, Santa Barbara, 1976)
 • mag.art. allmenn litteraturvitskap (Universitetet i Bergen, 1977)
 • dr.philos. på avhandlinga “Conrad’s Narrative Method” (Universitetet i Bergen, 1986)

Jakob Lothe er frå 1993 professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har også undervist i allmen litteraturvitskap ved universiteta i Bergen og Oslo, og har vore professor II ved Universitetet i Bergen 1995-2000 og 2013-2015. Han har vore invitert gjesteforskar ved St John's College, University of Oxford (1996-97), Harvard University (2005) og University of Cape Town (2010).

Lothe har primært arbeidd med forteljande prosa og har undersøkt den nære samanhengen mellom forteljemåte og tematikk i Joseph Conrads forfattarskap (Conrad's Narrative Method, 1989; Joseph Conrad, 2002; Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Colonialism, medred. 2015). Med referanse til narrativ teori har han også analysert romanar og noveller av bl.a. Virginia Woolf, James Joyce, Thomas Hardy, George Eliot, Ian McEwan, J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, Franz Kafka og W.G. Sebald.

Lothe har også forska på forholdet mellom litteratur og film (Fiksjon og film, 2. utg. 2003, engelsk versjon Narrative in Fiction and Film), litterær terminologi (Litteraturvitenskapelig leksikon, med Christian Refsum og Unni Solberg, 2. utg. 2007, 2. opplag 2015), postkoloniale studiar (Identities and Masks, medred. 2001; Literary Landscapes, medred. 2008) og etikk i litteratur og film (Narrative Ethics, medred. 2013; Etikk i litteratur og film, 2016).

Lothe initierte og leia forskingsprosjektet “Narrative theory and analysis” på Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi 2005–2006. Prosjektet resulterte i bøkene Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen (2006; utgitt som lydbok 2007), Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre (2008), Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading (2011) og After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future (2012). Relatert til prosjektet er også Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust (2013), engelsk versjon Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust (2017), som presenterer ti jødiske kvinners forteljingar frå Holocaust.

Knytt til desse interesseområda er litteratur, inkludert reiselitteratur, som på ulike måtar framstiller forholdet mellom Norden og Europa (bl.a. English and Nordic Modernisms, medred. 2002; European and Nordic Modernisms, medred. 2004; Nordic Responses, medred. 2014; Perspectives on the Nordic, medred. 2016).

Lothe er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og leiar av Akademiets menneskerettskomité.

More information about Jakob Lothe on his personal homepage.

Emneord: Litteratur og litteraturvitenskap, Engelsk litteratur, Engelskspråklig litteratur, Narrativ teori, Narratology, Modernisme, Postcolonial studies, Filmteori, Holocaust-studiar, Narrativ etikk, Litteratur og menneskerettar, Joseph Conrad, Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka, W.G. Sebald

Publikasjoner

Time's Witnesses: Women's Voices from the Holocaust. Red. Edinburgh: Fledgling Press, 2017. 214 s. ISBN 978-1-90591-690-0

Etikk i litteratur og film. Oslo: Pax, 2016. 293 s. ISBN 978-82-530-3867-4

Perspectives on the Nordic. Red. med Bente Larsen. Oslo: Novus Press, 2016. 187 s. ISBN 978-82-7099-857-9

Outposts of Progress: Joseph Conrad, Modernism and Post-Colonialism. Red. med Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. Cape Town: University of Cape Town Press, 2015. 226 s. ISBN 978-17-7582-081-9

Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Red. med Astradur Eysteinsson og Mats Jansson. Oslo: Novus Press, 2014. 245 s. ISBN 978-82-7099-762-6

Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Red. Oslo: Gyldendal, 2013. 248 s. ISBN 978-82-054-5706-5

Narrative Ethics. Red. med Jeremy Hawthorn. Amsterdam & New York: Rodopi, 2013. 313 s. ISBN 978-90-420-3728-1

Each Other’s Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn. Red. med Paul Goring og Domhnall Mitchell. Oslo: Novus Press, 2012. 325 s. ISBN 978-82-7099-687-2

Titanic. Historie, myte, litteratur og film. Med Per Kristian Sebak. Oslo: Pax, 2012. 368 s. ISBN 978-82-530-3498-0

After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative for the Future. Red. med Susan Rubin Suleiman og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2012. 408 s. ISBN 978-0-8142-5182-9

Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading. Red. med Beatrice Sandberg og Ronald Speirs. Columbus: Ohio State University Press, 2011. 252 s. ISBN 978-0-8142-5177-5

Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Hans H. Skei og Per Winther. Oslo: Novus, 2008. 219 s. ISBN 978-82-7099-493-9

Literary Landscapes: From Modernism to Postcolonialism. Red. med Attie de Lange, Gail Fincham og Jeremy Hawthorn. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 221 s. ISBN 978-0-230-55316-3

Joseph Conrad: Voice, Sequence, History, Genre. Red. med Jeremy Hawthorn og James Phelan. Columbus: Ohio State University Press, 2008. 281 s. ISBN 978-0-8142-5165-2.

Comparative Approaches to European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson, Janna Kantola og H. K. Riikonen. Helsinki: University of Helsinki Press, 2008. 238 s. ISBN 978-951-570-738-3

Litteraturvitenskapelig leksikon. Med Christian Refsum og Unni Solberg. 2. utg. [1. utg.1997] Oslo: Kunnskapsforlaget, 2007. 253 s. ISBN 978-82-573-1714-0

Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Red. med Anette Storeide. Oslo: Gyldendal, 2006. 201 s. 3 opplag. ISBN 82-05-36362  Også utgitt som lydbok på Lydbokforlaget, 2007. ISBN 978-82-4213-632-9

European and Nordic Modernisms. Red. med Mats Jansson and Hannu Riikonen. Norwich: Norvik Press, 2004. 258 s. ISBN 1-870041-58-5          

The Art of Brevity: Excursions in Short Fiction Theory and Analysis. Red. med Per Winther og Hans H. Skei. Columbia: University of  South Carolina Press, 2004. 240 s. ISBN 1-57003-557-1 Utgitt som paperback 2011. ISBN 978-1-61117-045-0

Literary Sinews: Essays in Honour of Bjørn Tysdahl. Red. med Juan Christian Pellicer og Tore Rem. Oslo: Novus, 2003. 247 s. ISBN 82-7099-375-1

Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. 2. utg. [1. utg. 1994] Oslo: Universitetsforlaget, 2003. 316 s. 3 opplag. ISBN 82-15-00499-7

Joseph Conrad. Oslo: Gyldendal, 2002. 248 s. ISBN 82-05-30074-7

English and Nordic Modernisms. Red. med Bjørn Tysdahl, Mats Jansson og Steen Klitgård Povlsen. Norwich: Norvik Press, 2002. 298 s. ISBN 1-870041-49-6

Franz Kafka. Zur ethischen und ästhetischen Rechtfertigung. Red. med Beatrice Sandberg. Freiburg: Rombach Verlag, 2002.  253 s. ISBN 3-7930-9277-1        

Identities and Masks: Colonial and Postcolonial Studies. Red. med Anne Holden Rønning og Peter Young. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001. 224 s. ISBN 82-7634-294-9

Narrative in Fiction and Film: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000. 253 s. 4 opplag; no tilgjengeleg som “print on demand.” ISBN 0-19-875232-6 Revidert engelsk utgåve av førsteutgåva av Fiksjon og film (1994). Kinesisk utgåve på Peking University Press 2011. ISBN 978-7-301-19341-9

Korttekster. Ein antologi. Red. med Jon Haarberg og Hans H. Skei. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000. 346 s. 5 opplag. ISBN 82-417-1080-1

Conrad in Scandinavia. Red. New York: Columbia University Press, 1995. 273 s. ISBN 0-88033-972-1

Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Press/Oxford University Press, 1989. 315 s. ISBN 0-19-812961-0. Inkludert i serien “Clarendon Paperbacks” 1991. ISBN 0-19-812255-1

 • Lothe, Jakob (2017). Litteratur som forsvar av menneskerettar, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  14.  s 151 - 160
 • Lothe, Jakob (2016). British Perspectives on Norway in the Nineteenth Century: The Example of "Three in Norway by Two of Them", In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  10.  s 157 - 177
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust, In Lia Brozgal & Sara Kippur (ed.),  Being Contemporary: French Literature, Culture, and Politics Today.  Liverpool University Press.  ISBN 978-1-78138-263-9.  10.  s 162 - 176
 • Lothe, Jakob & Larsen, Bente (2016). Introduction, In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.),  Perspectives on the Nordic.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  Introduction.  s 9 - 24
 • Lothe, Jakob (2015). Irony and Narrative Distance: Imperialist Critique in Conrad's "An Outpost of Progress", In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  12.  s 186 - 197
 • Lothe, Jakob (2015). Sjølvframstilling som vitnesbyrd: "Kvinnelige tidsvitner", I: Anne Kristin Lande & Sofie Arneberg (red.),  På flukt, på vent, på eventyr? Om krig i barne- og ungdomslitteratur.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-236-6.  7.  s 96 - 104
 • Janss, Christian; Kleiva, Julie Sandberg & Lothe, Jakob (2014). Olav H. Hauge's Translations of three Poems by Georg Trakl, René Char and Stephen Crane, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Kapittel 12.  s 197 - 234
 • Lothe, Jakob (2014). Joseph Conrad: The Art of Political Fiction, In Mark Levene (ed.),  Critical Insights: Political Fiction.  Salem Press.  ISBN 978-1-61925-411-4.  kap 5.  s 81 - 96
 • Lothe, Jakob (2014). Reflexions sur l'avenir de la Pologne, I: Josiane Paccaud-Huguet (red.),  Joseph Conrad.  Editions de L'Herne.  ISBN 978-285-197-178-4.  57.  s 251 - 254
 • Tysdahl, Bjørn; Breivik, Leiv Egil & Lothe, Jakob (2014). In Memoriam Kristian Smidt (1916-2013). English Studies: A Journal of English Language.  ISSN 0013-838X.  95(6), s 700- 701
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (2013). Introduction, In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  Introduction.  s 1 - 10
 • Lothe, Jakob (2013). Authority, Reliability, and the Challenge of Reading: The Narrative Ethics of Jonathan Littell's "The Kindly Ones", In Jeremy Hawthorn & Jakob Lothe (ed.),  Narrative Ethics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  7.  s 103 - 118

Se alle arbeider i Cristin

 • Lothe, Jakob (red.) (2017). Forsking og menneskerettar. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.
 • Lothe, Jakob (red.) (2017). Forsking og menneskerettar. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  171 s. Vis sammendrag
 • Larsen, Bente & Lothe, Jakob (ed.) (2016). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-857-9.  187 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3867-4.  293 s. Vis sammendrag
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (ed.) (2015). Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism. UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  160 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (red.) (2015). Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy.. Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  239 s. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (red.) (2014). Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson.. Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  260 s.
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Ástráður & Jansson, Mats (ed.) (2014). Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  245 s. Vis sammendrag
 • Hawthorn, Jeremy & Lothe, Jakob (ed.) (2013). Narrative Ethics. Rodopi.  ISBN 978-90-420-3728-1.  313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lothe, Jakob (2017, 06. juli). "Det svekker prisen helt klart" Intervju om inhabilitet v/Ida Madsen Hestman.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2017, 06. januar). Røyndom eller fiksjon. Invervju v/Ronny Spaans om boka "Etikk i litteratur og film".  Dag og Tid.
 • Lothe, Jakob (2016). A conversation with 2016 Holberg Laureate, Renaissance and Shakepeare Scholar, Stephen Greenblatt..
 • Lothe, Jakob (2016, 17. november). Befri etikken fra følelsene. Intervju v/Astrid Hygen Meyer om boka "Etikk i litteratur og film".  Klassekampen.
 • Lothe, Jakob (2016, 23. oktober). Etikk har vært forsømt innenfor litteraturforskningen. Intervju v/Heidi Borud.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film.
 • Lothe, Jakob (2016). Etikk i litteratur og film, særleg Ian McEwans "Om forlatelse".
 • Lothe, Jakob (2016, 17. desember). Etikk i litteratur og film. Ingrid Storholmen, "Her lå Tirpitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 24. desember). Etikk i litteratur og film. Kjartan Fløgstad, "Grense Jakobselv". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016, 10. desember). Etikk i litteratur og film. Nadine Gordimer, "Er det ikke et annet sted vi kan møtes?" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 31. desember). Etikk i litteratur og film. W.G. Sebald, "Austerlitz". Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2016, 02. januar). Forsking og menneskerettar. Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit. Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016, 29. november). Intervju v/Anne Dorte Lunås om boka "Etikk i litteratur og film". [Radio].  Kulturhuset NRK P2. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2016). Narrative ethics and Levinas's relational understanding of the human: the example of Hanne Ørstavik's "Presten".
 • Lothe, Jakob (2016). Nærlesning av "Apokalypse Nå". Samtale med Johan Harstad og Guro Kulås, relatert til Johan Harstads "Max, Mischa & Tetoffensiven".
 • Lothe, Jakob (2016). Participant, Round table discussion of the topic "Conflict and conflict solution in Palestine and Israel".
 • Lothe, Jakob (2016). The Complexity of Narrative Beginnings: Franz Kafka and W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2016). The Narrative Ethics of Ingrid Storholmen's "Her lå Tirpitz".
 • Lothe, Jakob (2016). Tidsvitne, minne, forteljing. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Lothe, Jakob (2016). "To travel hopefully is a better thing than to arrive": W. Cecil Slingsby's Nordic Travels between 1872 and 1903.
 • Lothe, Jakob (2016). Twelfth Meeting of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, Panama City 3.-8.10.2016.
 • Lothe, Jakob (2016, 07. november). Vi må ta etikken meir på alvor. Intervju v/Silje Pileberg om boka "Etikk i litteratur og film". [Internett].  http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2.
 • Hawthorn, Jeremy; Lothe, Jakob & Fincham, Gail (2015). Introduction, In Jeremy Hawthorn; Jakob Lothe & Gail Fincham (ed.),  Outposts of Progress. Joseph Conrad, Modernism and Post-colonialism.  UCT Press.  ISBN 978-1-77582-081-9.  Forhold.  s 10 - 39
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics and Literature: Authority and Reliability.
 • Lothe, Jakob (2015). Ethics in Contemporary Scandinavian Literature.
 • Lothe, Jakob (2015). Historieformidling og forteljingar få Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). Inleiding, "Getuiges van de tijd". Antwerpen: Spectrum, 2015., I: Jakob Lothe (red.),  Getuiges van de tijd. Verhalen uit de Holocaust. Trans. Maydo van Marwijk Kooy..  Spectrum.  ISBN 978-90-00-34381-2.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. Dagsnytt 18, NRK2. [TV].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015, 04. mai). Intervju om Samuel Steinmann som tidsvitne. NRK P2 Dagsnytt 18. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015, 24. april). Intervju v/Kristian Bendiksen om nye filmar om Robin Hood. Kulturhuset NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). . doi: https://snl.no/Joseph_Conrad
 • Lothe, Jakob (2015). Joseph Conrad's Literary Maps: History, Politics, Narrative.
 • Lothe, Jakob (2015, 01. oktober). "Kvinnelige tidsvitner" Intervju v/Aase Cathrine Myrtveit i Verdibørsen NRK P2. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2015). Litteratur som forsvar av menneskerettar.
 • Lothe, Jakob (2015). Narrative, Testimony, Fiction: The Challenge of Not Forgetting the Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Adaptation: Francis Ford Coppola's "Apocalypse Now Redux" Compared to Joseph Conrad's "Heart of Darkness".
 • Lothe, Jakob (2015). The Challenge of Testimony: The Stories of Ten Jewish Women.
 • Lothe, Jakob (2015). The Ethics of Narrative Endings: Ian McEwan's "Atonement".
 • Lothe, Jakob (2015). Tidsvitne frå Holocaust. Kva gjer vi når dei blir borte?.
 • Lothe, Jakob (2015). Verdien av vitnesbyrd. Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2015, 09. mai). "Ze willen vertellen over de Holocaust, opdat we niet vergeten".  Trouw, Amsterdam.
 • Lothe, Jakob (2014). Aspects of Gender in Conrad's Fiction.
 • Lothe, Jakob (2014). Beginnings: Franz Kafka's "In der Strafkolonie" and J.M. Coetzee's "Waiting for the Barbarians".
 • Lothe, Jakob (2014). Challenges of Editing and Narrative Presentation: The Example of "Kvinnelige tidsvitner" (Female Time's Witnesses).
 • Lothe, Jakob (2014). Det usikre, tvilande og søkjande mennesket. Stream of consciousness i litteraturen. Dyade.  ISSN 0332-5792.  46(3), s 45- 51
 • Lothe, Jakob (2014, 13. februar). Diskusjon i NRK P2 om Holocaust relatert til "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014). Efterskrift, I: Jakob Lothe (red.),  Vidner fra Holocaust. Ti kvindeskæbner. Oversatt fra norsk av Birger Petterson..  Kristeligt Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-196-1.  Etterord.  s 201 - 233
 • Lothe, Jakob (2014). Faglege utfordringar i arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljing, vitnesbyrd, historie: Om "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Forteljingar frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Intervju om "Norsk jødeforfølgelse" v/Siss Vik. Kulturhuset, NRK P2. [Radio].  Oslo.
 • Lothe, Jakob (2014, 22. juli). John Steinbecks "Om mus og menn". Samtale med Leif Ekle. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014, 14. juli). Kaster nytt lys over Afghanistan: Fiksjon om krigen dukker opp på norske TV-skjermer og i krim. Intervju ved Kristin Buvik Sivertsen.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2014, 20. oktober). Kvinder, der overlevde dødslejre. Intervju v/Bente Clausen i Kristeligt Dagblad, København.  København. Vis sammendrag
 • Lothe, Jakob (2014). Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2014, 09. april). Litterært tidsvitne. Intervju v/Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm.  Regionsavisa.
 • Lothe, Jakob (2014). Menneskeskjebner frå Holocaust.
 • Lothe, Jakob (2014). Nyskapande Bibeldikt. Melding av "Bibeldikt", red. Alf Kjetil Vagelmo og Jan Ove Ulstein. Oslo: Verbum, 2014.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 48- 49
 • Lothe, Jakob (2014). Om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust".
 • Lothe, Jakob (2014). Om arbeidet med "Kvinnelige tidsvitner".
 • Lothe, Jakob (2014). Om forteljing og etikk, med særleg referanse til W.G. Sebald.
 • Lothe, Jakob (2014). Titanic: History, Myth, Literature, Film.
 • Lothe, Jakob (2014, 03. september). Truman Capotes "Med kaldt blod". Samtale med Cille Biermann. Kulturhuset. [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2014). Verstehen/Nicht-Verstehen. Franz Kafka's "In der Strafkolonie".
 • Lothe, Jakob (2014). W.G. Sebald: Narrative, Memory, History.
 • Lothe, Jakob (2014). "Writing the Holocaust Today: Critical Perspectives on Jonathan Littell's 'The Kindly Ones'". Edited by Aurélie Barjonet and Liran Razinsky. Partial Answers.  ISSN 1565-3668.  12(1), s 196- 199
 • Lothe, Jakob; Eysteinsson, Astradur & Jansson, Mats (2014). Introduction, In Jakob Lothe; Ástráður Eysteinsson & Mats Jansson (ed.),  Nordic Responses: Translation, History, Literary Culture.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-762-6.  Introduction.  s 7 - 22
 • Lothe, Jakob (2013, 16. april). 22. juli: Ikke et tilbakelagt kapittel.  Dagsavisen.
 • Lothe, Jakob (2013). After Testimony: Challenges and Possibilities of Holocaust Narrative.
 • Lothe, Jakob (2013). Fortelling og vitnesbyrd: Kvinnelige tidsvitner.
 • Lothe, Jakob (2013). Hans H. Skei: "A Little Lost Village: Reading William Faulkner's 'The Hamlet'". Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  16(2), s 175- 177
 • Lothe, Jakob (2013). Innledning, I: Jakob Lothe (red.),  Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205457065.  Innledning.  s 11 - 41
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Dagsrevyen v/Marianne Rustad Carlsen om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [TV].  Dagsrevyen NRK 1.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju i Kulturnytt v/Martin Jahr om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 19. oktober). Intervju i Verdibørsen v/Aase Cathrine Myrtveit om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger om Holocaust". [Radio].  NRK P2.
 • Lothe, Jakob (2013, 22. oktober). Intervju v/ Natalie Angelica Sagstad om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Internett].  Heimeside Institutt for framandspråk, HF, Univ i Bergen.
 • Lothe, Jakob (2013, 20. november). Intervju v/Erling Fossheim om "Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust". [Radio].  NRK Sogn og Fjordane.
 • Lothe, Jakob (2013, 18. juni). Intervju ved tildeling av prisen "Fangenes Testamente" fra Aktive Fredsreiser, 15.06.2013.  Aust Agder Blad.
 • Lothe, Jakob (2013). Introduction to Narrative: Correspondences between Conrad's "Heart of Darkness" and Coppola's film adaptation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2010 14:23 - Sist endret 22. nov. 2017 12:02