Johannes Due Enstad

Postdoktor - Slavisk/Øst-Europa
Bilde av Johannes Due Enstad
English version of this page
Telefon +47-22854497
Rom NT 1123
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Pb 1003 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Russisk og sovjetisk historie
 • Den tysk-sovjetiske krigen
 • Militant høyreekstremisme
 • Historiepolitikk

Pågående forskningsprosjekter

 • Militant høyreekstremisme i det postsovjetiske Russland
 • Sovjetborgere under tysk okkupasjon, 1941-1944
 • Russiske fremmedkrigere i Ukraina-konflikten
 • Voldelig antisemittisme i dagens Europa

 Undervisning

Bakgrunn

Postdoktor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, 2016-

Gjesteforsker, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo, 2016-

Forsker, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), 2015

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2013-2015

Gjesteforsker, Harriman Institute, Columbia University, 2012

Doktorgradsstipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2010-2013

Praktikant, Den kgl. norske ambassade i Kyiv, 2009-2010

Priser/nominasjoner

FFIs publikasjonspris, 2013

Nominert av Nordisk østforum for årets tidsskriftsartikkel, 2011

Publikasjoner

 • Enstad, Johannes Due (2016). Prayers and patriotism in Nazi-Occupied Russia: The Pskov Orthodox Mission and religious revival, 1941-1944. Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  94(3), s 468- 496 . doi: 10.5699/slaveasteurorev2.94.3.0468 Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2015). "Glory to Breivik!": the Russian Far Right and the 2011 Norway Attacks. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553. . doi: 10.1080/09546553.2015.1008629
 • Enstad, Johannes Due (2011). Putinistisk historiepolitikk : oppussing av fortiden i Putins Russland. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  25(4), s 321- 344
 • Enstad, Johannes Due (2010). De arabiske jødenes eksodus: Bakgrunn og årsaker. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  8(2), s 120- 131
 • Enstad, Johannes Due (2010). Historiografisk forsoning? Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og russisk historieskrivning. Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold.  ISSN 1891-084X.  2(3), s 54- 63
 • Enstad, Johannes Due (2008). Israel and the Exodus of the Jews of Arab Countries. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 28- 34
 • Enstad, Johannes Due (2006). Willing Executioners? The participation of 'ordinary men' in the destruction of the European Jews. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 69- 72

Se alle arbeider i Cristin

 • Enstad, Johannes Due (2017, 10. januar). - Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme. [Internett].  NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015. Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Denmark and Russia. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2017, 01. juli). Antisemittisk vold i Europa er stabilt høy.  Dagen.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). Avdekker ‘betent sannhet’ om vold mot jøder.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 03. november). Fører politisk krig med desinformasjon.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). I hovedsak muslimer bak vold mot jøder.  Vårt Land.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 07. november). NRK Dagsnytt. 100 år siden 1917-revolusjonen. [Radio].  NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 07. juli). Nuancer av had.  Weekendavisen.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 08. mars). Propagandaposøren.  VG.
 • Enstad, Johannes Due (2017, 30. juni). Religion bidrar til jødehat.  Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Violence antisémite en Europe 2005-2015.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Voldelig høyreekstremisme i Vest-Europa og Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2017). Østfronten. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Bækken, Håvard & Enstad, Johannes Due (2016). Military Patriotism: An Emerging State Ideology in Putin's Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 12. mars). Dyrkes i Russland.  Klassekampen.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Hitlers russiske gjenferd: Militant høyreekstremisme i det postsovjetiske Russland. Vis sammendrag
 • Enstad, Johannes Due (2016, 10. juli). Høyreekstremist forbereder fotball-VM. [Internett].  NRK.no.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Lenge leve Stalin! Arven etter Stalin i Putins Russland.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 07. oktober). NRK Dagsnytt. Intervju om russisk høyreektremisme. [Radio].  NRK.
 • Enstad, Johannes Due (2016, 14. juni). Rasisme og nynazisme brer om seg på russiske fotballtribuner.  Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due (2016). Ukrainakrisens anatomi: erfaringer og lærdommer.
 • Enstad, Johannes Due (2015). Beorn, Waitman Wade. Marching into Darkness. The Wehrmacht and the Holocaust in Belarus (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2014. Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  93(3), s 580- 582 . doi: 10.5699/slaveasteurorev2.93.3.0580
 • Enstad, Johannes Due (2015). Laurie R. Cohen, Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia (Rochester: University of Rochester Press, 2013). Slavonic and East European Review.  ISSN 0037-6795.  93(2), s 389- 391
 • Enstad, Johannes Due (2015). The Russian Far Right and the War in Ukraine.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jakob Aasland (2015). Hvorfor er det så mye mer høyreekstrem vold i Sverige?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2014). ‘Glory to Breivik!’: the Russian Reception of the 22/7 Norway Attacks.
 • Enstad, Johannes Due (2014). I skvis mellom Hitler og Stalin. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Hitlers russiske gjenferd. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Enstad, Johannes Due (2013, 19. juli). Høyreekstremisme i Russland. [Radio].  NRK (Dagsnytt 18).
 • Enstad, Johannes Due (2013). Nikita Lomagin (ed.), Bitva za Leningrad. Diskussionnye problemy, St. Petersburg: Evropeiskii Dom, 2009. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.  ISSN 0021-4019.  (1), s 29- 30
 • Enstad, Johannes Due (2013). Soviet Citizens under German Occupation: Life, Death, and Power in Northwest Russia, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2013). Sovjetborgere under tysk okkupasjon: liv, død og makt i Nordvest-Russland, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Changing Face of Right-Wing Extremist Violence in Russia: The Case of Maksim ‘Tesak’ Martsinkevich.
 • Enstad, Johannes Due (2013). The Putinist Policy of History: in Search of “Historical Optimism”.
 • Enstad, Johannes Due (2013, 23. juli). -Viktig vitnesbyrd.  Aftenposten.
 • Enstad, Johannes Due & Ravndal, Jacob Aasland (2013). Trender i europeisk høyreterror. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2012). A Political Mission? The "Pskov Orthodox Mission" and the Power of Anti-Soviet Patriotism in the German-Occupied Leningrad Oblast, 1941-1944.
 • Enstad, Johannes Due (2012). Historiens etterdønninger (bokessay). Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  18(4), s 22- 29
 • Enstad, Johannes Due (2012). Mektig myte, nødvendig myte: Beleiringen av Leningrad i sovjetisk og postsovjetisk historiografi. Fortid.  ISSN 1504-1913.  9(2), s 57- 60
 • Enstad, Johannes Due (2011). Dødsleiren Leningrad. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Historiens historie (Omtale av Leidulf Melve: Historie. Historieskriving frå antikken til i dag (Dreyers forlag, 2010)). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Konspiranoia om 22. juli og Israel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Enstad, Johannes Due (2011). Putinist Politics of History: ‘Patriotic upbringing’ and the instrumentalization of history in Putin’s Russia.
 • Enstad, Johannes Due (2010). Å skjønnmale et folkemord: Beleiringen av Leningrad, russisk historieskrivning og norske frontkjempere.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers, Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und Palästina (Darmstadt: WGB 2006). Journal of Contemporary History.  ISSN 0022-0094.  44(1), s 166- 167
 • Enstad, Johannes Due (2009). Mellom triumf og tragedie : beleiringen av Leningrad (1941-1944) i sovjetisk og postsovjetisk historiografisk tradisjon.
 • Enstad, Johannes Due (2009). Putinistisk historiepolitikk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Enstad, Johannes Due (2008). Arvid Bryne: Vi sloss for Norge (Oslo: Cappelen 2007). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 70- 71
 • Enstad, Johannes Due (2008). Benny Morris: 1948. The First Arab-Israeli War (Yale University Press 2008). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 70- 72
 • Enstad, Johannes Due (2008). Bjørn Westlie: Fars krig (Oslo: Aschehoug 2008). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 61- 62
 • Enstad, Johannes Due (2008). Norman Finkelstein: Til Israels forsvar? Om historieforfalskning og misbruk av antisemittismebegrepet (Oslo: LSP forlag 2007). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 63- 64
 • Enstad, Johannes Due (2007). Ilan Pappe: The Ethnic Cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld 2006). Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  86(3), s 529- 533
 • Enstad, Johannes Due (2007). Marianne Neerland Soleim: Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 – antall, organisering og repatriering (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø 2004). Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 84- 85
 • Enstad, Johannes Due (2007). Nye okkupasjonshistorier. Nationen.  ISSN 0805-3782.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2016 11:40 - Sist endret 23. nov. 2017 16:05