Kristin Bech

Førsteamanuensis - Britisk-amerikansk
Bilde av Kristin Bech
English version of this page
Telefon +47-22857119
Faks +47-22856804
Rom 622 NT
Brukernavn
Besøksadresse 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Språkhistorie, middelalderhistorie, gammel- og middelengelsk syntaks, tidlig moderne engelsk, ordstillingsendring i germanske og romanske språk, substantivfraser i eldre germanske språk (gammelengelsk, norrønt, gammelhøytysk, gammelsaksisk, gotisk), korpuslingvistikk, korpusannotasjon, informasjonsstruktur

Undervisning

Språkhistorie, grammatikk, fonetikk, English for Academic Purposes

Emneord: Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Gammelengelsk, Språkhistorie, Tidlig moderne engelsk, Engelsk språk, Engelsk, Informasjonsstruktur, Middelengelsk

Publikasjoner

 • Bech, Kristin (2017). Old English and Old Norwegian noun phrases with two attributive adjectives. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).  ISSN 1892-2449.  8, s 1- 18
 • Bech, Kristin (2017). Old 'truths', new corpora: revisiting the word order of conjunct clauses in Old English. English Language and Linguistics.  ISSN 1360-6743.  21(1), s 1- 25 . doi: 10.1017/S1360674315000465
 • Eckhoff, Hanne Martine; Bech, Kristin; Bouma, Gerlof; Eide, Kristine Gunn; Haug, Dag Trygve Truslew; Haugen, Odd Einar & Jøhndal, Marius Larsen (2017). The PROIEL treebank family: a standard for early attestations of Indo-European languages. Language Resources and Evaluation.  ISSN 1574-020X.  s 1- 37 . doi: 10.1007/s10579-017-9388-5 Vis sammendrag
 • Bech, Kristin & Walkden, George (2016). English is (still) a West Germanic language. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  39(1), s 65- 100 . doi: 10.1017/S0332586515000219
 • Bech, Kristin (2014). Non-specificity and genericity in information structure annotation, In Kari E. Haugland; Kevin McCafferty & Kristian A. Rusten (ed.),  'Ye whom the charms of grammar please': Studies in English Language History in Honour of Leiv Egil Breivik.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783034317795.  Artikkel.  s 273 - 297
 • Bech, Kristin (2014). Tracing the loss of Boundedness in the history of English: The anaphoric status of initial prepositional phrases in old English and late middle English. Anglia. Zeitschrift für englische Philologie.  ISSN 0340-5222.  132(3), s 506- 535 . doi: 10.1515/ang-2014-0056
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2014). Information structure and syntax in old Germanic and Romance languages, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  Artikkel.  s 1 - 14
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2014). Preverbal word order in Old English and Old French, In Kristin Bech & Kristine Gunn Eide (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  Artikkel.  s 233 - 269
 • Salvesen, Christine Meklenborg & Bech, Kristin (2014). Postverbal subjects in Old English and Old French. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  6(1), s 201- 228 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bech, Kristin & Andersen, Gisle (2013). New developments in corpus linguistics and the study of language variation and change, In Gisle Andersen & Kristin Bech (ed.),  English corpus linguistics : variation in time, space and genre : selected papers from ICAME 32.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3679-6.  s 1 - 9
 • Bech, Kristin (2012). Word order, information structure, and discourse relations: A study of Old and Middle English verb-final clauses, In Anneli Meurman-Solin; Maria Jose Lopez-Couso & Bettelou Los (ed.),  Information Structure and Syntactic Change in the History of English.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-986021-0.  Chapter 4.  s 66 - 86
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2011). The annotation of morphology, syntax and information structure in a multilayered diachronic corpus. Journal for Language Technology and Computational Linguistics.  ISSN 0175-1336.  26(2), s 13- 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Bech, Kristin (2016). Fra englisc til English - et språk blir til. Pax Forlag.  ISBN 9788253038452.  257 s.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (ed.) (2014). Information Structure and Syntactic Change in Germanic and Romance Languages. John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027255969.  428 s.
 • Andersen, Gisle & Bech, Kristin (ed.) (2013). English corpus linguistics : variation in time, space and genre : selected papers from ICAME 32. Rodopi.  ISBN 978-90-420-3679-6.  258 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bech, Kristin (2018). Fra englisc til English - språk og historie i 2000 år. Foredrag for Aker Seniorakademi.
 • Bech, Kristin (2018). Fra englisc til English - språk og historie i 2000 år. Foredrag for Senioruniversitetet U3A Bergen.
 • Bech, Kristin (2017). Constraints on syntactic variation: noun phrases in early Germanic languages. [Content for this talk also provided by the following colleagues: Hannah Booth, Kersti Börjars, Tine Breban (Manchester), George Walkden (Konstanz); Svetlana Petrova (Wuppertal); Sheila Watts (Cambridge)].
 • Bech, Kristin (2017). Contextualizing Old English noun phrases.
 • Bech, Kristin (2017). Foredrag om språkhistorie på seminar i Norsk Oversetterforening.
 • Bech, Kristin (2017, 13. november). Forsker på eldre germanske språk. [Internett].  Universitetets nettsider (ILOS, HF, UiO).
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - et språk blir til. Foredrag på Sølvberget.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - språk og historie i 1000 år. Foredrag på Rådgiverdagen, UiO.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - språk og historie i 1500 år. Foredrag for Range Rover-foreningen.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - språk og historie i 1500 år. Foredrag i foreningen Souvenir Normand.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - språk og historie i 1500 år. The Christmas Edition. Juleforedrag for Avdeling for fagstøtte.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English - språk og historie i 2000 år. Foredrag på Pensjonistuniversitetet i Oslo.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English. Dobbelttime i engelsk språkhistorie for en vg1-klasse på Fyrstikkalléen skole.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English. Dobbelttime i engelsk språkhistorie for en vg1-klasse på Kuben videregående skole.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English. Foredrag på medlemsmøte for fagforeningen Tekna, avd. Bergen.
 • Bech, Kristin (2017). Fra englisc til English. Språk og historie i 1500 år. Foredrag på Bergen biblioteks hundreårsjubileumsfestival.
 • Bech, Kristin (2017). From englisc to Englisc - 2000 years of language and history. Foredrag i Anglo-Norse Society.
 • Bech, Kristin (2017). From englisc to English - 1500 years of language and history. Foredrag på nettverksdag for lærere.
 • Bech, Kristin (2017, 01. desember). Luke 1 i HFs adventskalender: Om juletretradisjonen i England. [Internett].  Det humanistiske fakultets facebookside/nettside.
 • Bech, Kristin (2017). Slik så engelsk ut for tusen år siden, I:  Kaleido 7 Tekstbok.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202530211.  Del av kapittel 6 'Språket ditt'.  s 214 - 217
 • Bech, Kristin (2017, 25. desember). Snakket tidligere briter amerikansk? Intervju med forskning.no. [Internett].  forskning.no.
 • Bech, Kristin & Möhlig-Falke, Ruth (2017). Back to text - contextualizing corpus data in historical and variationist English linguistics. Innledning til workshop med samme tittel.
 • Bech, Kristin (2016). Bokpresentasjon på Biblioteksentralen.
 • Bech, Kristin (2016). Constraints on variation: Noun phrases in early Germanic languages.
 • Bech, Kristin (2016). Corpus studies of noun modifiers in early Germanic. [Content for this cross-linguistic talk also provided by the following colleagues: Hannah Booth, Kersti Börjars, Tine Breban, George Walkden (Manchester); Svetlana Petrova (Wuppertal); Sheila Watts (Cambridge)].
 • Bech, Kristin (2016). Debt, island, night - hvorfor er engelsk staving så innmari ulogisk?.
 • Bech, Kristin (2016, 27. september). Deltagelse i Riksarkivets intervjuserie "I en sofa på arkivet". Tittelen var "Fra englisc til English". Medgjest i sofaen var Arne Torp, og Christine Salvesen var moderator. Seansen ble strømmet direkte, og deretter lagt ut på Riksarkivets YouTube-kanal. [Internett].  Riksarkivet.
 • Bech, Kristin (2016). Early Modern English - good enough for Shakespeare, but not good enough for England.
 • Bech, Kristin (2016). Engelsk staving - et språkarkeologisk skattkammer. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  4, s 26- 28
 • Bech, Kristin (2016). Foredrag om engelsk språkhistorie.
 • Bech, Kristin (2016). Foredrag på lanseringen av boken "Fra englisc til English - et språk blir til".
 • Bech, Kristin (2016). Fra englisc til English. Språk og historie i 2000 år.
 • Bech, Kristin (2016). From englisc to English.
 • Bech, Kristin (2016). From englisc to English - 2000 years of language and history.
 • Bech, Kristin (2016, 24. oktober). Gjest i radioprogrammet Ekko på NRK. Snakket om engelsk språkhistorie. [Radio].
 • Bech, Kristin (2016). "Ic acsie þe, hwæt hæfst þu weorkes?" Artikkel om engelsk språkhistorie. Aftenposten Viten.
 • Bech, Kristin (2016). Kolonisering, kapitalisme og kultur gjorde engelsk til et verdensspråk. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  11, s 24- 27
 • Bech, Kristin (2016, 13. september). "Lånte seg til språktoppen". Intervju formidlet av Nynorsk Pressekontor.  Vikebladet Vestposten.
 • Bech, Kristin (2016). Old English noun phrases - some data.
 • Bech, Kristin (2016, 26. september). Om ord som vikingene brakte med seg til engelsk. [Radio].  NRK P1+ Jacobsen.
 • Bech, Kristin (2016, 17. september). "Pep talk" (i papiravisen), "Bastardspråket" (i nettversjonen).  Dagens Næringsliv.
 • Bech, Kristin (2016). Review of Bettelou Los: A Historical Syntax of English. Edinburgh Textbooks on the English Language – Advanced. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. Anglia. Zeitschrift für englische Philologie.  ISSN 0340-5222.  134(1), s 1- 5
 • Bech, Kristin (2016, 21. september). Slik har engelsk "lånt" seg til språktoppen. Intervju formidlet av Nynorsk Pressekontor. [Internett].  Framtida.no.
 • Bech, Kristin (2016, 16. september). "Vikingbråk ble engelsk språk". Intervju formidlet av Nynorsk Pressekontor.  Nationen.
 • Bech, Kristin; Booth, Hannah; Börjars, Kersti; Breban, Tine; Petrova, Svetlana; Walkden, George & Watts, Sheila (2016). Modifiers in early Germanic: a comparative corpus study.
 • Bech, Kristin & Hägg, Anna Theresa (2016). A contrastive study of English and Spanish synthetic diminutives.
 • Bech, Kristin & Hryn, Mariya (2016). A Rhapsody of Words! Word formation in Shakespeare's neologisms.
 • Bech, Kristin & Möhlig-Falke, Ruth (2016). Grammar - discourse - context: Widening the horizon for a theory of grammatical change. Introduksjon til workshop på ISLE-4 i Poznan, Polen.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2016). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2016). To foredrag om året 1066 og dets sammenheng med engelsk og fransk språkhistorie.
 • Bech, Kristin (2015). "Engelsk og nordisk - for siste gang". Debattinnlegg og svar til Jan Terje Faarlund i debatten om engelsk som nordgermansk språk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bech, Kristin (2015). "Engelsk stammer ikke fra norrønt." Debattinnlegg og svar til Jan Terje Faarlund i debatten om engelsk som nordgermansk språk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bech, Kristin (2015). "Litt mer om vitenskapelig metode og faglig argumentasjon." Debattinnlegg og svar til Jan Terje Faarlund i debatten om engelsk som nordgermansk språk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bech, Kristin (2015). "Vitenskap på ville veier". Intervju i Morgenbladet i forbindelse med en avisartikkel om Joseph Emonds og Jan Terje Faarlunds hypotese om at engelsk stammer fra norrønt og er et nordgermansk språk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bech, Kristin & Börjars, Kersti (2015). Noun phrase internal word order developments in early Germanic.
 • Bech, Kristin & Breban, Tine (2015). Old English noun phrases.
 • Bech, Kristin (2014). Guidelines for the morphological and syntactic annotation of Old English.
 • Bech, Kristin (2014). ISWOC-korpuset, med annotasjon av morfologi, syntaks og informasjonsstruktur for gammelengelsk, gammelfransk, klassisk portugisisk, gammelspansk. Har gjort det konkrete arbeidet med de gammelengelske tekstene og en av de gammelfranske tekstene. Har i egenskap av prosjektleder vært involvert som konsulent på de andre språkene. Databasen er lokalisert sammen med mange andre språk hos PROIEL på <foni.uio.no:3000>.
 • Bech, Kristin (2014). Old English and Old French - deceptively similar, deeply different.
 • Bech, Kristin (2014). Old ‘truths’, new corpora: conjunct clauses revisited.
 • Bech, Kristin (2014). Old ‘truths’, new corpora: conjunct clauses revisited.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2014). Presentasjon av ISWOC-prosjektet for rektoratet ved Universitetet i Oslo.
 • Eide, Kristine Gunn; Bech, Kristin; Eckhoff, Hanne Martine & Haug, Dag Trygve Truslew (2014). Capturing typologically different languages in a multi-layered annotation scheme: Examples from PROIEL and ISWOC.
 • Bech, Kristin (2013). Clause combining: Conjunct clauses and non-conjunct clauses in Old and Middle English.
 • Bech, Kristin (2013). Presentasjon av ISWOC-prosjektet.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2013). Masterstudenter i ISWOC-prosjektet.
 • Bech, Kristin; Haugland, Kari E. & Gamlem, Solfrid (2013). Boundedness and information structure in the history of English with special reference to clause-initial adverbials and subjects.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). A corpus-based, contrastive case study of subject type and position with complex verb phrases in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013, 10. mai). Språka for 1000 år sidan: Fransk og engelsk svært ulike. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Superficial typology: The so-called 'verb-second constraint' in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2013). Superficial typology: the so-called verb-second constraint in Old English and Old French.
 • Bech, Kristin & Stenbrenden, Gjertrud F (2013). English as a Scandinavian language? Learn to judge for yourself.
 • Bech, Kristin (2012). "Hold tweeten." Intervju i Morgenbladet om Joseph Emonds og Jan Terje Faarlunds hypotese om at engelsk er et nordgermansk språk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Bech, Kristin (2012). Initial adjuncts in the history of English and initial position in the history of French.
 • Bech, Kristin (2012). The anaphoric status of initial adjuncts in the history of English.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2012). Informasjonsstruktur og ordstillingsendring i germanske og romanske språk - ISWOC.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2012). The annotation of morphology, syntax and information structure in a multilayered diachronic corpus.
 • Bech, Kristin & Salvesen, Christine Meklenborg (2012). 1066 - et skjebneår for engelsk og fransk språk.
 • Salvesen, Christine Meklenborg; Eide, Kristine Gunn; Myking, Synnøve Midtbø & Bech, Kristin (2012). Le groupe prépositionnel en ancien et moyen français.
 • Bech, Kristin (2011). Information structure and word order change in Germanic and Romance languages.
 • Bech, Kristin (2011). Information structure annotation of Old English.
 • Bech, Kristin & Eide, Kristine Gunn (2011). Left periphery discourse structures in Old and Middle English versus Old and Middle French.
 • Salvesen, Christine Meklenborg; Eide, Kristine Gunn; Radwan, Sonja & Bech, Kristin (2011). L'ordre des mots en ancien français. La syntaxe et la structure informationelle de la zone préverbale.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. mai 2010 17:08 - Sist endret 7. sep. 2017 17:01

Prosjekter