Marthe Handå Myhre

Bilde av Marthe Handå Myhre
English version of this page
Telefon +47-22854160
Rom NT 1124
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Migrasjon, statsborgerskap, Russland, nasjonalisme/nasjonsbygging

Bakgrunn

Marthe har en mastergrad i Russlandstudier fra Universitetet i Oslo. I løpet av studiene hadde hun lengre studieopphold ved det Europeiske universitetet i St.Petersburg, Det russiske statlige humanistiske universitetet (i Moskva) og Det norske universitetsenteret i St.Petersburg.

Fra februar 2012 til januar 2015 jobbet Marthe som utenlandslektor i norsk språk ved det statlige Lomonosov-universitetet i Moskva. I perioden juni til oktober 2014 hadde hun et engasjement som forskningsassistent ved Norsk Institutt for by- og regionforskning.

Ph.d.-prosjekt

Statsborgerskap i Russland

Min doktoravhandling fokuserer på statsborgerskapspolitikk og forståelser av statsborgerskapsbegrepet i det post-Sovjetiske Russland. Hvem kan bli russiske borgere og hvem holdes utenfor det ‘forestilte fellesskapet’?

Om prosjektet

Dette forskningsprosjektet handler om statsborgerskapspolitikk og diskurser rundt statsborgerskap i Russland. Måter ikke-borgere, for eksempel innvandrere, kan bli statsborgere på er ikke bare noe som har med utformingen av lovverket å gjøre, men forteller oss noe om nasjonsfølelsen i et land og hvordan staten forestiller seg det medlemskapet som statsborgerskapet utgjør.

Gjennom medieanalyser, kombinert med intervjuer med relevante aktører, utforsker prosjektet sammenhenger mellom konsepter som ‘ekstern' og 'intern' migrasjon, ‘etnisitet’ ,‘statsborgerskap’, ‘landsmenn' og ‘stat’.

Emneord: Migrasjon, Nasjonalisme, Russland, Nasjonsbygging, statsborgerskap

Publikasjoner

  • Myhre, Marthe Handå (2017). The State Program for Voluntary Resettlement of Compatriots: Ideals of Citizenship, Membership, and Statehood in the Russian Federation. Russian Review.  ISSN 0036-0341.  76(4), s 690- 712 . doi: 10.1111/russ.12154
  • Myhre, Marthe Handå & Berg-Nordlie, Mikkel (2016). “The state cannot help them all”. Russian media discourse on the inclusion of non-state actors in governance. East European Politics.  ISSN 2159-9165.  32(2), s 192- 214 . doi: 10.1080/21599165.2016.1168299

Se alle arbeider i Cristin

  • Myhre, Marthe Handå (2018). Compatriots into Citizens. Policies and Perceptions of Citizenship Acquisition in Post-Soviet Russia. Vis sammendrag
  • Myhre, Marthe Handå (2014). Labour Migration from Central Asia to Russia. State Management of Migration.
  • Myhre, Marthe Handå & Berg-Nordlie, Mikkel (2014). The discursive construction of non-state actors’ roles in Russian policy-formation and policy-implementation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. aug. 2015 13:43 - Sist endret 23. nov. 2017 16:07