Maryia Rohava

Faglige interesser

  • Nasjonalisme og nasjonal identitet
  • Politisk og sosial mobilisering
  • Øst-Europa
Emneord: Områdestudier, Russland, Hviterussland, Nasjonalisme, Nasjonal identitet
Publisert 1. okt. 2013 11:33 - Sist endret 6. apr. 2015 18:19