Stine Hulleberg Johansen

English version of this page
Telefon +47-22858296
Rom 626
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Språk er noe mer enn bare et verktøy for å formidle informasjon. Det er også et virkemiddel vi kan bruke for å bygge relasjoner med andre mennesker. Jeg er interessert i hvordan språk brukes til å danne nye og forsterke eksisterende mellommenneskelige forhold. I mitt PhD-prosjekt skal jeg se på hva slags ord, uttrykk og retoriske strategier man kan bruke for å dempe effekten av det man sier for eksempel for å unngå å fornærme den man snakker til. Jeg skal se på disse strategiene på engelsk og norsk for å se om det er noen forskjeller som kan skape utfordringer for nordmenn som lærer engelsk. Mitt prosjekt er en del av prosjektet Idiomaticity in English and Norwegian ved ILOS.

 

Mine interesseområder er: pragmatikk, korpuslingvistikk, korpuspragmatikk, anvendt lingvistikk, innlærerspråk, talespråk.

Bakgrunn

Jeg kommer fra en stilling som Seniorrådgiver/EU-rådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus der jeg blant annet har bistått forskere med å utvikle forsknings- og innovasjonsprosjekter til EUs forskningsprogrammer. Jeg har tidligere jobbet som prosjektkoordinator ved Forbruksforskningsinstituttet, SIFO, med administrativ oppfølging av nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Jeg har også erfaring fra privat sektor fra jobben som prosjektleder i oversettelsesbyrået Amesto Translations AS og assistent i Kreativ Internasjonal Kommunikasjon AS.

På utdanningssiden har jeg en mastergrad i engelsk språk fra Universitetet i Oslo fra 2008. Jeg har også en et årsstudium i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og et årsstudium i prosjektledelse av EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter fra Høgskolen i Sørøst-Norge. I 2015 fullførte jeg en Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI med prosjektledelse som fordypningsområde.

 

Emneord: Lingvistikk, Engelsk grammatikk, Korpus, Pragmatikk, Engelsk språk, Talespråk, Engelsk, Korpuslingvistikk
Publisert 16. juni 2017 09:40 - Sist endret 14. sep. 2017 09:14

Forskergrupper