Etter- og videreutdanning

Instituttet tilbyr relevante etter- og videreutdanningstilbud innenfor instituttets fagområder. Ved siden av EVU skreddersyr vi kurs på oppdrag. Se menyen.

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere, lærerstudenter og andre studenter som ønsker fransk i sin fagkrets.