Å undervise språk i skolen - samlinger for engelsk, fransk, spansk og tysk

Alle studenter som er interessert å undervise i engelsk, fransk, spansk eller tysk, anbefales å delta på våre skolerelevante samlinger.

Hva er dette?

Erfarne lærere fra videregående- og ungdomsskolen tilbyr hvert semester samlinger for deg som er interessert i lære mer om hvordan du kan undervise i engelsk, fransk, spansk og/eller tysk i skolen. Du vil lære om hva det innebærer å undervise i språk i norsk skole, for eksempel undervisningsmetoder, planlegging og gjennomføring av varierte undervisningsopplegg, hvordan arbeide med muntlig og skriftlig språkbruk, læreplaner, læremidler. Det blir også rikelig anledning til å praktisere språket du skal undervise i innenfor en setting som er skolerelevant.

Samlingene er åpne for alle språkstudenter. Dersom du er lektorstudent kommer disse samlingene i tillegg til PROMO, Lektorprogrammets mentorordninger, og gir deg dermed en ekstra anledning til å bli bedre kjent med ditt skolefag

  • Det kreves ikke noen spesiell påmelding, det er bare å møte opp på første samling.
  • Det blir i tillegg mulig å være med på skolebesøk (forutsatt 80 % oppmøte til samlingene).
  • Alle som har deltatt minst 80 %, får et kursbevis.

Hva sier studenter som har deltatt i samlinger?

- Samlingene gir meg inspirasjon og motivasjon til å bli lærer!

- Læreren sitter på masse erfaring og er flink til å videreformidle sin kunnskap. Hun bruker oss aktivt i timen og vi får muligheten til å snakke fremmedspråket, noe jeg savner i hverdagen ellers. Det at hun setter oss i en slags aktiv elev-rolle gjør også at vi kan se en skoletime fra elevens vinkel, samtidig som vi blir utfordret til å tenke som lærere. Dette er spennende!

- Det oppleves relevant å få innsikt i faktiske undervisningsopplegg, eksempler og ikke minst var det svært interessant å skulle sette karakterer, og deretter få innsikt i hvordan dette foregår i skolen.

- Refleksjon og masse kreativitet i hvordan undervise/planlegge undervisning. Oppgavene utfordrer oss, og vi lærer og blir forhåpentligvis trygge på oss selv som lærere.

Når, hvor og hvem

Engelsk - samlingene vil finne sted på tirsdager kl. 12.15-14.00 i Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 203 på følgende datoer: 19. september, 26. september, 3. oktober, 24. oktober og 7. november. 

Fransk - Seminarrom 13 i P.A. Munchs hus kl. 14.15-16 på følgende datoer: 17. oktober, 25. oktober, 31. oktober, 14. november, 28. november

Spansk - samlingene vil finne sted på mandager kl. 12.15-14.00 i P. A. Munchs hus, seminarrom 13 på følgende datoer: 28. august, 11. september, 25. september, 16. oktober og 30. oktober

Tysk - samlingene vil finne sted på tirsdager kl. 14.15-16.00, i Georg Morgenstiernes hus, lite seminarrom 141, på følgende datoer: 12. september, 19. september, 26. september, 10. oktober, 17. oktober, 24. oktober, 31. oktober, 7. november.

Fellessamling for tysk, fransk og spansk

Tirsdag 5. september kl. 16.15-18.00 er det fellessamling i seminarrom 14 på P.A. Munchs hus.

Samlingen tar for seg temaer som er felles for fremmedspråkene i norsk skole: læreplan, eksamensordninger, rammebetingelser slik som struktur og timetall m. m. Undervisningsspråket på denne samlingen er norsk.

 

Hvem kontakter jeg?

Spansk: faglærer Sonja Skjær, studiekonsulent Kristin Marie Veum

Tysk: faglærer Manon Sundkjer, studiekonsulent Line Melå

Fransk: faglærer Marie-Christine Stigset, studiekonsulent Kristin Bjørneboe Eide

Engelsk: faglærer Øystein Hals, studiekonsulent Mia Brunelle Jønnum

Publisert 3. des. 2015 11:50 - Sist endret 3. nov. 2017 09:18