Personer med emneord «Populærkultur»

Navn Telefon E-post Emneord
Ervik, Andreas Nilsen Stipendiat 93042451 a.n.ervik@media.uio.no Sosiale medier, Medieøkologi, Medieestetikk, Populærkultur
Bilde av Anja Nylund Hagen Hagen, Anja Nylund Postdoktor +47-22850469 +47-91164716 91164716 a.n.hagen@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Populærkultur, Mobile medier, Strømmetjenester, Sosiale medier, Musikk og medier, Medieteknologi, Medieinnovasjon, Mediebruk og mediepåvirkning, Barn og unges mediebruk, metode, Musikkbransje, Mediebransjene, Arbeidsliv, hverdagsliv
Bilde av Yngvar Kjus Kjus, Yngvar Forsker +47-22858790 +47-92084733 yngvar.kjus@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Medieinnovasjon, Musikk, Populærkultur, Teknologi, Medie- og kulturpolitikk, Regulering
Bilde av Maria Moseng Moseng, Maria Stipendiat 45066171 45066171 maria.moseng@media.uio.no Film TV og radio, Medier og etikk, Filmteori, Populærkultur, Medieestetikk, Medieteknologi
Bilde av Arnt Maasø Maasø, Arnt Førsteamanuensis 22850419 41420825 arnt.maaso@media.uio.no Strømmetjenester, Mediebransjene, Medieinnovasjon, Medieteknologi, Mobile medier, Populærkultur, Populærmusikk
Bilde av Trine Syvertsen Syvertsen, Trine Professor 97505843 +47-9750 5843 trine.syvertsen@media.uio.no Populærkultur, Mediehistorie, Film TV og radio, Medie- og kulturpolitikk, Mediebransjene
Bilde av Espen Ytreberg Ytreberg, Espen Professor +47-22850421 +47-90641319 espen.ytreberg@media.uio.no Populærkultur, Mediehistorie, Film TV og radio, Medie- og kommunikasjonsteori, Medienes organisasjoner, Medier og kommunikasjon
Bilde av Kim Johansen Østby Østby, Kim Johansen Førstelektor +47-22850464 +4799501298 k.j.ostby@media.uio.no Tekstanalyse, Medier og kommunikasjon, Dataspill, Medieestetikk, Populærkultur, Kjønn og seksualitet