Anders Fagerjord

Image of Anders Fagerjord
Norwegian version of this page
Phone +47-22850411
Username
Visiting address Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 OSLO
Postal address Postboks 1093 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

I research how technology influences on communication in order to create better media. This includes:

 • media innovation
 • humanist design theory
 • digital humanities
 • location-based media
 • web
 • multimedia
 • convergence
 • semiotics

Teaching

 • Innovation
 • Design
 • Textual analysis
 • Social media

Higher education and employment history

Director, Centre for Research on Media Innovations, University of Oslo. 2015-present.

Associate professor of Media and communication, University of Oslo. 2005-present.

Visiting Lecturer in Media and Communication, NTNU

Director of studies, Department of Media and Communication, University of Oslo. 2009-2012

Postdoctoral research fellow, University of Oslo. 2004-2005

Dr.art. (ph.d.) degree in Media and Comunication, University of Oslo, 2003.

Researcher at University of Oslo, 2003.

Fulbright Visiting Scholar at Brown University, Rhode Island, USA. 2001.

Research Fellow, University of Oslo, 1998-2003

Cand.philol. degree in Media and Communication, University of Oslo. 1998

Radio host and Web designer, Norwegian Broadcasting Corporation, 1992-1998.

Appointments

 • Visiting Associate Professor, University of Bergen, 2017-present
 • Visiting Associate Professor, NTNU Gjøvik, 2013-2016
 • External examiner, Digital Culture, University of Bergen, 2009-2012.
 • External examiner, Multimedia program, Dublin City University, 2008-2011.

 

Tags: Digital Humanities, Media and communication, Social media, Media innovation, media technology, Mobile media, Design Studies

Publications

Berry, David M. & Fagerjord, Anders (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Oxford: Polity Press.

Fagerjord, Anders (2015). Humanist evaluation methods in locative media design . Journal of Media Innovations2(1), s 107- 122

Fagerjord, Anders. "Between Place and Interface: Designing Situated Sound for the iPhone." Computers and Composition 28 (2011). 255-63.

Fagerjord, Anders (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture, In Lisbeth Klastrup; Jeremy Hunsinger & Matthew Allen (ed.),  International Handbook of Internet Research.  Springer.

Fagerjord, Anders og Tanja Storsul. "Questioning Convergence." Ambivalence Towards convergence: Digitalization and Media Change. Red. Tanja Storsul og Dagny Stuedahl. Göteborg: Nordicom, 2007. 19-31.

Fagerjord, Anders. Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på internett. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. 2. utgave 2008.

Fagerjord, Anders. "Rhetorical Convergence: Studying Web Media." Digital Media Revisited. Eds. Gunnar Liestøl, Andrew Morrison and Terje Rasmussen. Cambridge: MIT Press, 2003.

 
 • Fagerjord, Anders (2017). Toward a rhetoric of the place: Creating locative experiences, In Liza Potts & Michael J. Salvo (ed.),  Rhetoric and Experience Architecture.  Parlor Press.  ISBN 978-1-60235-960-4.  13.  s 225 - 240 Full text in Research Archive.
 • Fagerjord, Anders (2015). Humanist evaluation methods in locative media design. Journal of Media Innovations.  ISSN 1894-5562.  2(1), s 107- 122 Full text in Research Archive. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2012). Design som medievitenskapelig metode. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  19(3), s 198- 215 Full text in Research Archive.
 • Fagerjord, Anders (2011). Between Place and Interface: Designing Situated Sound for the iPhone. Computers and Composition.  ISSN 8755-4615.  28(3), s 255- 263 . doi: 10.1016/j.compcom.2011.07.001 Show summary
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio, In  MobileHCI '11 – Proceedings of the 13th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-0541-9.  artikkel.  s 617 - 622 Show summary
 • Fagerjord, Anders (2010). After Convergence: YouTube and Remix Culture, In Lisbeth Klastrup; Jeremy Hunsinger & Matthew Allen (ed.),  International Handbook of Internet Research.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9788-1.  1. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2010). Multimodal Polyphony: Analysis of a Flash Documentary, In Andrew Morrison (ed.),  Inside Multimodal Composition.  Hampton Press.  ISBN 1-57273-958-4.  Chapter 4.  s 93 - 120
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2010). High risk, strong belief : images of the future in the media industry. Nordicom Review.  ISSN 1403-1108.  31(2), s 3- 16 Full text in Research Archive.
 • Fagerjord, Anders (2007). Å skape fra en mal: Preskripter i personlige medier, I: Marika Lüders; Lin Prøitz & Terje Rasmussen (red.),  Personlige medier. Livet mellom skjermene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37195-8.  kapittel.  s 164 - 185
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2007). Questioning Convergence, In Tanja Storsul & Dagny Stuedahl (ed.),  Ambivalence Towards Convergence. Digitalization and Media Change.  Nordicom.  ISBN 9789189471504.  kap 1.  s 19 - 31 Full text in Research Archive.
 • Fagerjord, Anders (2005). Retorikk: Læren om overbevisende tale, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  Kapittel 9.  s 42 - 45
 • Fagerjord, Anders (2005). Prescripts: Authoring With Templates. Kairos.  ISSN 1521-2300.  10(1)
 • Fagerjord, Anders; Karlsen, Faltin; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2005). Vennlige visjoner for digital-tv: NTVs framtidsbeskrivelse som retorikk. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  12(2), s 94- 115 Full text in Research Archive.
 • Fagerjord, Anders (2004). Interaktiv Grafik: et studie af fremtiden i dag, I: Ida Engholm & Lisbeth Klastrup (red.),  Digitale Verdener: De nye mediers æstetik og design.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8702023687.  Fremtidens Interfaces.  s 273 - 292
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Studying Web Media, In Gunnar Liestøl; Andrew Morrison & Terje Rasmussen (ed.),  Digital media revisited : theoretical and conceptual innovation in digital domains.  MIT Press.  kapittel.
 • Fagerjord, Anders (2003). Four Axes of Rhetorical Convergence. Dichtung-Digital.  ISSN 1617-6901.  (30) Show summary
 • Fagerjord, Anders (2002). Frihet: TV2 på nett, I: Gunn Enli; Trine Syvertsen & Susanne Østby Sæther (red.),  Et hjem for oss - et hjem for deg? Analyser av TV2 1992-2002.  IJ-Forlaget AS.  ISBN 82-7147-220-8.  s 242 - 262 Show summary
 • Fagerjord, Anders (2002). Reading-View(s)ing the Über-box, In Markku Eskelinen & Raine Koskimaa (ed.),  Cybertext Yearbook 2001.  Nykykulttuurin Tuttkimuskeskuksen Julkaisuja, Jyväskylä.  ISBN 951-39-1173-X.  s 99 - 110 Show summary
 • Kluge, Anders & Fagerjord, Anders (1999). Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier. Nordicom Information.  ISSN 0349-5949.
 • Fagerjord, Anders (1997). The phonogram industry in Zimbabwe, In  Media, Democracy and Development.  UiO, Institutt for medier og kommunikasjon.  ISBN 82-570-6099-2.  4.  s 61 - 85 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Berry, David M. & Fagerjord, Anders (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Polity Press.  ISBN 978-0-7456-9765-9.  191 s. Show summary
 • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders & Hannemyr, Gisle (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27826-7.  166 s.
 • Fagerjord, Anders (2008). Web-medier: Introduksjon til uttrykksmåter og sjangre på nettet. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013794.  208 s.
 • Fagerjord, Anders (2006). Web-medier: Introduksjon til sjangre og uttrykksformer på nettet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00818-6.  190 s.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm Hypertext '05; 07.09.2005 - 09.09.2005. Publisert i: Hypertext '05 Proceedings; 2005 Dette resultatet er også registrert som foredrag. Usikker på hva det skal registreres som, men andre med tilsvarende produksjon har registrert skriftlig publikasjon i bok. Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 1-59593-203-8.  3 s.

View all works in Cristin

 • Fagerjord, Anders (2017). Idémyldringsteknikker for interaksjonsdesignere.
 • Fagerjord, Anders (2017). Introduksjon til Stream.
 • Fagerjord, Anders (2017, 04. august). Kulturnytt: Medieforsker Anders Fagerjord om YouTube. [Radio].  NRK P2.
 • Bjørnstad, Malini Gaare & Fagerjord, Anders (2015, 12. november). - Er det mindre ok å være tjukk kvinne, enn tjukk mann?. [Internett].  kk.no.
 • Fagerjord, Anders (2015). The cloud, the store, and the millions of apps: SaaS on the little screen, In Irina Kaldrack & Martina Leeker (ed.),  There is no software, there are just services.  Meson Press.  ISBN 978-3-95796-055-9.  Kap. 6.  s 91 - 102
 • Fagerjord, Anders (2013). Evaluating genre innovation: How can we test a situated sound experiment?.
 • Fagerjord, Anders (2013). Towards location literacy: Documenting preliminary guidelines for designing location-based audio. Full text in Research Archive.
 • Larsson, Anders Olof & Fagerjord, Anders (2013, 19. mars). Tøff på Facebook, sjenert på fest.  Dagbladet.
 • Fagerjord, Anders (2012). Toward App studies. Full text in Research Archive.
 • Jordheim, Helge & Fagerjord, Anders (2012). Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert, I: Siv Frøydis Berg; Øivind Berg; Sine Halkjelsvik Bjordal & Helge Jordheim (red.),  All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.  Forlaget Press.  ISBN 9788275476119.  Del 2.  s 78 - 87
 • Fagerjord, Anders (2011). Expanding the genre of online encyclopedia.
 • Fagerjord, Anders (2011). MUCH: Presenting Roman church music in hand-held, locative hyper-audio. Show summary
 • Fagerjord, Anders & Løvlie, Anders Sundnes (2011). Is the Web dead yet? Native app versus open HTML in locative media.
 • Fagerjord, Anders (2010). A platform-flow model for streaming video services.
 • Fagerjord, Anders (2010). Reiseguiden som sammensatt tekst, I: Martin Engebretsen (red.),  Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-858-3.  Kapittel 2.  s 56 - 78 Full text in Research Archive.
 • Storsul, Tanja & Fagerjord, Anders (2008). Digitization and Media Convergence, In Wolfgang Donsbach (ed.),  The International Encyclopedia of Communication.  Blackwell Publishing.  ISBN 9781405131995.  Volume IV.  s 1319 - 1323
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2008). High Risk, Strong Belief: Images of the Future in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders (2007). Bloggerene logger ikke av. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (35)
 • Fagerjord, Anders (2007). Den vanskelige oppmerksomheten. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (45)
 • Fagerjord, Anders (2007). En ny verdensvev?. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (40)
 • Fagerjord, Anders (2007). Playing With the Academic Format: Hypertext Research Publishing in the Age of Online Journals.
 • Fagerjord, Anders (2007). Web 2.0 bakom hypen.
 • Fagerjord, Anders; Maasø, Arnt; Storsul, Tanja & Syvertsen, Trine (2006). Personalised and Participatory Media: Studying Fortune-telling in the Media Industry.
 • Fagerjord, Anders (2005). Editing Stretchfilm.
 • Fagerjord, Anders & Storsul, Tanja (2005). Etter konvergensen? Om konvergensbegrepets funksjon og forklaringskraft.
 • Fagerjord, Anders (2004). Prescripts: Creating With Templates.
 • Fagerjord, Anders (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2002). Skikkelig om skjermtekster. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  9(1), s 161- 165 Show summary
 • Fagerjord, Anders (2001). If Aristotle had a Web Page: Rhetoric and Converging Media.
 • Fagerjord, Anders (2001). Issues of Sequence in Converging Media: Studying World Wide Web documentaries. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2001). Linearity and Multicursality in World Wide Web Documentaries. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2001). Rhetorical Convergence: Studying Web Media. Show summary
 • Fagerjord, Anders (2000). Reading-View(s)ing the Ûber-box: a Critical View on a Popular Prediction. Show summary
 • Fagerjord, Anders; Goodnow, Kate; Raa, Helene; Berkaas, Hans Tore & Jensen, Ørjan (2000). Klikk i krystallkula: hva er myter og realiteter om fremtidens mediebruk?. Show summary
 • Lundby, Knut; Fagerjord, Anders; Kluge, Anders & Lovett, Hilde (1999). Norge i Nordic Interactive. Norsk satsing i nordisk ramme: framtidsrettet forskning om interaktive multimedier. Show summary
 • Fagerjord, Anders (1999). The Convergence of Digital Media Rhetoric.
 • Fagerjord, Anders (1998). Internettkringkasting: arkiv og direkte sending.

View all works in Cristin

Published Aug. 25, 2010 9:45 PM - Last modified May 9, 2017 1:55 PM

Projects