Nye spor av religion

CoMRel er medarrangør av etterutdanningskurset for lærere og andre interesserte ved MF om "Nye spor av religion" i medier og undervisning.

Published Jan. 2, 2017 1:16 PM - Last modified Jan. 2, 2017 1:24 PM