Publications and Public Outreach

Journal Articles

Repstad, Pål (2017). "To know him is to love him." Fordommer, mediebilder og personlig kontakt, Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 29(2): 21–28.

Lundby, Knut; Stig Hjarvard, Mia Lövheim & Haakon H. Jernsletten (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes Towards Islam in Scandinavia, Journal of Religion in Europe, 10(4): 437–456. DOI 10.1163/18748929-01004005

Abdel-Fadil, Mona (2017). Identity Politics in a Mediatized Religious Environment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Whereever I ChooseJournal of Religion in Europe, 10(4): 457–486. DOI 10.1163/18748929-01004001

Lundby, Knut (2017). Mediebruk og konflikter om religion i NorgeNorsk medietidsskrift, 24(4): 1–19. DOI: 10.18261/ISSN.0508-9335-2017-04-02

Hjarvard, Stig & Mattias Pape Rosenfeldt (2017). Giving Satirical Voice to Religious Conflict: The Potentials of the Cultural Public Sphere. Nordic Journal of Religion and Society, 30(2): 136–152. DOI 10.18261/issn.1890-7008-2017-02-03

Liebmann, Louise Lund (2017). Interfaith Dialogue in Christian Norway: Enactment of Inclusive Religiosity as Civilized Behavior, Journal of Religion in Europe, 10(3): 301–327. DOI: 10.1163/18748929-01003003

Liebmann, Louise Lund (2017). Review of Lena Gemzöe, Marja-Liisa Keinänen, Avril Maddrell (eds.). Contemporary Encounters in Gender and Religion: European Perspectives. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 2016. 364 pages. Nordic Journal of Religion and Society, 30(2): 175–176. DOI 10.18261/issn.1890-7008-2017-02-06

Liebmann, Louise Lund (2016). Review: Guro Ødegård, Jull Loga, Kari Steen-Johnsen & Bodil Ravneberg: Fellesskap pg forskjellighet. Integrasjon og nettverksbyggning i flerkulturelle lokalsamfund. Sosiologia, 53(2): 183–185.

Abdel-Fadil, Mona (2016). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook in Heidelberg Journal of Religions on the Internet. 

Repstad, Pål (2016). Skepsis til asylsøkere på den kristne grasrota? En undersøkelse av lokale publikasjoner. Kirke og Kultur, 120(4): 312–324. DOI 10.18261/issn.1504-3002-2016-04-02

Hjarvard, Stig (2016). Mediatization and the changing authority of religion. Media, Culture & Society, 38(1): 8–17. DOI 10.1177/0163443715615412 

Lövheim, Mia (2016). Mediatization: analyzing transformations of religion from a gender perspective. Media, Culture & Society, 38(1): 18–27. DOI: 10.1177/0163443715615411 

Lundby, Knut (2016). Mediatization and secularization: transformations of public service institutions – the case of Norway. Media, Culture & Society, 38(1): 28–36. DOI: 10.1177/0163443715615414

Liebmann, Louise Lund (2016). Review: Guro Ødegård, Jull Loga, Kari Steen-Johnsen & Bodil Ravneberg: Fellesskap pg forskjellighet. Integrasjon og nettverksbyggning i flerkulturelle lokalsamfund, Sosiologia, 53: 183–185 (ISBN 0038-1640).

Lundby, Knut (2016). Religion og medier i Norge. Religion og Livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 28(1): 15–22.

Løvland, Anne og Pål Repstad (2015). Religious symbols in public spaces: Asking people in and out of context. Nordic Journal of Religion and Society 28(2): 155-170.

Hepp, Andreas; Stig Hjarvard and Knut Lundby (2015). Mediatization: theorizing the interplay between media, culture and society. Media, Culture & Society 37(2): 314–324. DOI 10.1177/0163443715573835 

 

Book Chapters

Toft, Audun (2017). Islam i klasserommet. Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I Ida Marie Høeg (red.), Religion og ungdom (s. 33–50). Oslo: Universitetsforlaget

Lundby, Knut (2017). Public Religion in Mediatized Transformations. In Fredrik Engelstad, Håkon Larsen, Jon Rogstad, & Kari Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp. 241–263). Warsaw: De Gruyter Open. https://doi.org/10.1515/9783110546330-013

Hjarvard, Stig, Mortensen, Mette, & Eskjær, Mikkel F. (2015). Introduction. Three Dynamics of Mediatized Conflicts. I M. Fugl Eskjær, S. Hjarvard, & M. Mortensen (red.), The Dynamics of Mediatized Conflicts. (s. 1-27). New York: Peter Lang. (Global Crises and the Media, Vol. 3).

 

Reports

Lundby, Knut & Salve Jortveit (2015). Dokumentasjon av CoMRel survey april 2015. Pdf på CoMRel web. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon,Universitetet i Oslo/TNS Gallup.

 

Blog Posts and Mass Media Entries

Lundby, Knut (2017). Forskning om medier og religion i samfunnskonflikter. Kom til poenget, Universitetet i Oslo.

Lundby, Knut (2017). Intervju om programleder med hijab i NRK. Østlandssendingen 22.08.2017

Lundby, Knut (2017). Intervju i –Påfallende at kulturministeren går ut slik hun gjør. Dagbladet 22.08.2017.

Lundby, Knut (2017). Intervju i Ekstreme beskyldninger mot NRK. Vårt Land 21.08.2017. 

Lied, Liv Ingeborg (2017). Den som ler (aller) sist... Religion: Going Public 16.08.2017

Abdel-Fadil, Mona (2017). Whispering, Whimpering, and Wailing about Religion on Facebook. Religion: Going Public. 22.05.2017 

Abdel-Fadil, Mona (2017). Feeling so emotional: why we rage about religion on Facebook, Religion: Going Public, Co-Published with The Conversation Global, Republished (CC-BY) on The Huffington Post Blog 09.01.2017

Lundby, Knut (2016). The Islamization of Religion in Norway? Religion: Going Public. 05.12.2016

Repstad, Pål (2016). A pessimist on society and religion? Religion: Going Public. 28.11.2016

Toft, Audun (2016). Hijab - Not religion? Religion: Going Public. 04.10.2016

Toft, Audun (2016). Funding Religious Intolerance? Religion: Going Public 15.06.2016

Toft, Audun (2016). My prophet is stronger than your prophet. Religion: Going Public 23.05.2016

Lundby, Knut (2016). Vi tør ikke snakke offentlig om religion. Publisert online i aftenposten.no/viten 18.05.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016). Jew! - Derailed Dispute about Karpe Diem’s Rap Lyrics?, Religion: Going Public. 09.05.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016). ‘Hug a Muslim!’, Religion: Going Public. 25.04.2016

Repstad, Pål (2016). Svak støtte til Asyl-Sylvi i 'bibelbeltet'. Intervju i Vårt Land 15.04.2016

Repstad, Pål (2016). Bedehusmyten. Klassekampen 11.04.2016.

Repstad, Pål (2016). Liten kristen-støtte til Listhaugs innstramminger. Publisert online utrop.no 11.04.2016.

Toft, Audun (2016). Religion – Every Teacher Needs More.  Religion: Going Public. 04.04.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016). The ‘Rape Game’: Framing the Cologne and Stockholm Events. Religion: Going Public. 07.03.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016): Misvisende av HRS-redaktøren. Morgenbladet.

Toft, Audun (2016). Religious Education in Norway: Distance and Unease. Religion: Going Public. 05.02.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016). Hating Muslims Online. Religion: Going Public. 19.01.2016

Lundby, Knut (2017). NRK: På alle plattformer for å sikre åpen og opplyst samtale. Dag og Tid, 06.01.2017.

Hjarvard, Stig (2015). Politik er farlig på Facebook: Sociale medier er ikke danskernes politiske forsamlingshus. Publiceret online på Kommunikationsforum 14.12.2015:

Abdel-Fadil, Mona (2015). Unge reagerer mer på religiøs hets. Intervju med Mona Abdel-Fadil, Vårt Land 19.11.2015

Abdel-Fadil, Mona (2015). Norway: Islamisters budskap på nett . Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.

Lied, Liv I. (2015). Trolls at My Door: Reflections on the Occasion of the International Women’s day 2015. Religion - Manuscripts - Media Culture 06.03.2015

Lied, Liv I. (2015). Digitization and manuscripts as visual objects: effects of a media change. Religion - Manuscripts - Media Culture 26.01.2015

 

Stakeholder and Popular Presentations

Lied, Liv Ingeborg (2017). Hvordan kan kulturforskning bidra i inn i regjeringens reviderte langtidsplan for forskning? Innledning og panel i seminar, Kulturdepartementet, Oslo 06.09.2017

Lundby, Knut (2017). Hvordan behandles spørsmålene om religion i mediene og i samfunnsdebatten? Forskjellsbehandles religioner? l "Likestilling og religionsfrihet - i hvor stor grad skal religionen prege (det likestilte) samfunnet? Og i hvor stor grad skal (det likestilte) samfunnet prege religionsutøvelsen?". Likestillings- og diskrimineringsombudet. Oslo 22.06.2017.

Abdel-Fadil, Mona (2017). Islam frykt og humor A Crash Course. Le eller Dø - verdens første arrangement om humor, frykt og religion på norsk. Sentralen, Oslo 04.05.2017. 

Lundby, Knut (2017). Religion i norske medier. Etterutdanningskurs for lærere om "Nye spor av religion: Medier - undervisning". MF Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med CoMRel. Oslo 06.01.2017.

Abdel-Fadil, Mona (2017). Religion på facebook. Etterutdanningskurs for lærere om "Nye spor av religion: Medier - undervisning". MF Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med CoMRel. Oslo 06.01.2017.

Repstad, Pål (2017). "To know him is to love him". Stereotypier, mediebilder og personlig kontakt. Etterutdanningskurs for lærere om "Nye spor av religion: Medier - undervisning". MF Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med CoMRel. Oslo 06.01.2017.

Toft, Audun (2017). Medier og konflikt i undervisningen om Islam i utvalgte klasserom. Etterutdanningskurs for lærere om "Nye spor av religion: Medier - undervisning". MF Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med CoMRel. Oslo 06.01.2017.

Lied, Liv Ingeborg (2017). "Let me entertain you". Kjedsomhet, underholdning og populære medier. Etterutdanningskurs for lærere om "Nye spor av religion: Medier - undervisning". MF Det teologiske menighetsfakultet i samarbeid med CoMRel. Oslo 06.01.2017.

Abdel-Fadil, Mona & Audun Toft (2016). Islam – elefanten i rommet. SAMKUL-konferansen 2016 om Religion som gjenstand og forklaring. 15.11.2016.

Lövheim, Mia (2016). Bilder av islam och muslimer i svenska medier. Kunnskapskonferens om diskrimineringen av muslimer. Diskrimineringsombudsmannen i Sverige. 11.11.2016. Tilgjengelig i SVT utbildningsradion/Samtiden.

Lövheim, Mia (2016). Mediebilder av kvinnor och religion (föreläsning) vid ”Delaktig, stark, synlig”, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund och Sveriges Interreligiösa Råd, Mentorskapsprogram för kvinnor, 22.10.2016

Lövheim, Mia (2016). Mediebilder av islam. Internseminarium, Diskrimineringsombudsmannen i Sverige. 22.04.2016.

Lundby, Knut (2016). Medier og religion i samfunnskonflikter. Åpent Hus, Forskningsparken, Oslo. 04.02.2016. 

Abdel-Fadil, Mona (2016). Distortions & Cover-Ups: How to make sense of the media-debate about Cologne. At "Do refugees pose a threat to gender equality?" Seminar, University of Tromsø and Arctic University, Tromsø, 08.03.16. (In Norwegian)

Abdel-Fadil, Mona & Knut Lundby (2015). Medier og religion i samfunnskonflikter. I konferansen Mangfold og deltakelse i velferdssamfunnet under Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Litteraturhuset, Oslo 17.09.2015

Hjarvard, Stig (2015). Media, religion and conflict. Foredrag ved nordisk møde for programredaktioner vedr. religionsstof, DR Byen, København. 10.09.2015.

Lundby, Knut (2015). Innspill fra CoMRel. Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme. Norges forskningsråd. Oslo 18.06.2015.

Abdel-Fadil, Mona (2015). Norway: Panelist, 'Youth take Responsibilty': How to Counter Extremism Before it is Too late, IHSG, East Meets West East and South (”Ungdom tar ansvar”- Hvordan forebygge før det er for sent?). Oslo 07.06.2015.

Abdel-Fadil, Mona (2015). Islamisters budskap på nett. Forskning.no: nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. 14.04.2015.

Abdel-Fadil, Mona (2015). Norway: Panelist, University of Oslo's After Paries Series (Islamisters budskap på nett, Løper mediene islamisters ærend?). The Literature House, Oslo 26.03.2015. 

Lied, Liv I. (2015). Religion og populærkultur. Public lecture, Skaugum Rotary, Asker. 13.01.2015.

Lied, Liv I. (2014). New Age and Popular Media: Response to the Editors of New Age in Norway. Solstrandseminarene. Solstrand/University of Bergen. 16.-17.11.2014.

 

Scientific Presentations

Toft, Audun (2017). Empirical Research on Mediatized Religious Education (in Norway). "Mediatisierung von Religion und Religosität", Würzburg 22.-24.09.2017.

Lundby, Knut, Stig Hjarvard & Mia Lövheim (2017). Religion Between Politics and Media: Conflicting Attitudes to Islam in Scandinavia. NordMedia. Tampere 17.-19.08.2017.

Hjarvard, Stig & Mattias Pape Rosenfeldt (2017). Planning public debate: Beyond entrenched controversies about Islam. NordMedia. Tampere 17.-19.08.2017.

Liebmann, Louise Lund (with Lise Paulsen Galal & Magdalena Nordin (2017). Routes and Relations between Folk Churches' and Interfaith Initiatives in Scandinavia: Governance, Secularism and the Making of Public Religion. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 07.07.2017.

Herbert, David (2017). Trending #hijabfashion: Using Big Data to Study Religion at the Online–Urban Ingterface. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 07.07.2017.

Lövheim, Mia (2017). Gender and Mediatization of Religious Diversity. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 07.07.2017.

Hjarvard, Stig (2017). Fearing Muslim Immigration: Perceptions of Islam, Value Politics and the Role of Media. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 05.07.2017.

Lundby, Knut (2017). Media Formatting Religious Diversity. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 05.07.2017.

Abdel-Fadil, Mona (2017). Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook. ISSR – 34th Conference 2017 Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies. Lausanne 05.07.2017.

Abdel-Fadil, Mona (2017). Academic Skills:The Online Academic Persona. Guest lecture, ATTR SUMMER SCHOOL Authoritative Texts: Media and Materiality. MF, Oslo 13.06.2017.

Lied, Liv Ingeborg (2017). ‘Let me entertain you’: On Boredom, Media Use and Representations of Religion in the Classroom. The Sidsel Lied Seminar, Innland University, Hamar 23.05.2017.

Lied, Liv Ingeborg & Audun Toft (2017).’Let me entertain you’: Religion som underholdning og konflikt? Paper, Prismet, lanseringsseminar, IKO-huset, Oslo 07.05.2017.

Hjarvard, Stig (2017). Immigration, Islam and populism. Media & Fear symposium, Lund University 16.03.2017.

Hjarvard, Stig (2016). Critical dependencies: Institutions, power, and everyday life. Keynote address i Seminario Internacional de Pesquisa Midiatização e Processos Sociais, Unisinos, Sao Leopoldo, Brazil 12.–15.12.2016

Hjarvard, Stig (2016). Populism, Media Dynamics, and Post-Factual Discourse. Keynote address at COMET 20 years anniversary symposium, Tampere, Finland 25.11.2016.

Rosenfeldt, Mattias Pape & Stig Hjarvard (2016). Challenging a Frozen Conflict: Planning Public Debate on Controversial Issues. 6th European Communication Conference (ECREA). Praha 09.-12.11.2016.

Abdel-Fadil, Mona (2016). Identity Politics in a Mediatized Religious Envi ronment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Whereever I Choose. 6th European Communication Conference (ECREA). Praha 09.-12.11.2016.

Lundby, Knut (2016). Where are audiences in mediatization research? 6th European Communication Conference (ECREA). Praha 09.-12.11.2016.

Lövheim, Mia (2016). Religion, Media and Gender: Studying the New Visibility of Religion. Keynote lecture RVS annual Phd school seminar, Oslo 07.11.2016

Lied, Liv Ingeborg (2016). ’Let me entertain you’: Mediebruk, religionsrepresentasjon og kjedsomhetslogikker I norske klasserom. Paper, Solstandseminarene, Universitetet i Bergen. Solstrand 07.11.2016.

Toft, Audun (2016). The hyper-visibility of conflict in teaching Islam: Religious education in Norwegian upper secondary school. The Researching Religious Controversy Conference 2016 (CoMRel). Sigtuna 31.10.-02.11.2016.

Repstad, Pål (2016). Analyzing ethno-religious conflicts - any help from Zygmunt Bauman? The Researching Religious Controversy Conference 2016 (CoMRel). Sigtuna 31.10.-02.11.2016.

Herbert, David (2016). Researching Religious Controversy through Social Media: Images, Networks, and Places. The Researching Religious Controversy Conference 2016 (CoMRel). Sigtuna 31.10.-02.11.2016.

Abdel-Fadil, Mona (2016). The Politics of Affect: Creating Religious Controversies Online. The Researching Religious Controversy Conference 2016 (CoMRel). Sigtuna 31.10.-02.11.2016.

Lövheim. Mia & Linnea Jensdotter (2016). Phone-in programs and Controversies: Islam in Swedish Public Service Radio. The Researching Religious Controversy Conference 2016 (CoMRel). Sigtuna 31.10.-02.11.2016.

Liebmann, Louise Lund (2016). Interfaith Dialogue in Christian Norway: Enactment of inclusive religiosity as civilized behavior. Practices of Transformation: Organized Cultural Encounters, Roskilde University 27.-28.10.2016.

Lundby, Knut (2016). Mediebruk, samfunnskonflikter og religion. Medieforskerkonferansen 2016, Bergen 20.-21.10.2016.

Liebmann, Louise Lund (2016). Islam and Muslims as the Elephant in the Interfaith Room: Governance of Religion in Norway. Author's workshop: Interfaith Governance. Göttingen 13.-14.10.2016.

Abdel-Fadil, Mona (2016). Facebook as a Playground for Christian and Nationalistic Identity Politics, C-REX Seminar, C-REX - Center for Research on Extremism, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 10.10.2016 

Lied, Liv Ingeborg (2016). Media Dynamics and Academic Knowledge Production: Tracing the Tole of the Media in the Gospel of Jesus's Wife Saga. The conference Fragment of an Unbelievable Past?, Kristiansand, 18.09.2016.

Lundby, Knut (2016). Mediatized fear and the risk of mediatized research. The conference in Critical Mediatization Research, Bremen, 31.08.2016.

Lövheim, Mia & Jensdotter, Linnea (2016). Negotiating Boundaries of Public Religion: Islam in Swedish Public Service Radio. Nordic Conference in Sociology of Religion, Helsingfors, 17.-19.08.2016

Repstad, Pål (2016). Sketicism towards asylum seekers on the Christian grass-roots in Norway? Nordic Conference in Sociology of Religion, Helsingfors, 17.-19.08.2016

Liebmann, Louise Lund (2016). Ethnicity as a '(dis)privileged speaking position'. Public discourses of Scandinavian Muslims. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Toft, Audun (2016). Islam and Media in the Classroom. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Broberg, Maximillian (2016). Engaging with Mediatized Representations of Religion in the Classroom. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Abdel-Fadil, Mona (2016). Facebook-Campaigning for Christianity on Norwegian TV. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Rosenfeldt, Mattias & Stig Hjarvard (2016). Challenging a Frozen Conflict. The Role of Public Service Media in Danish Public Debates on Religion. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Lövheim, Mia & Linnea Jensdotter (2016). Representing and Discussing Islam in Swedish Public Service Radio. The case of 'Människor och tro'. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Lundby, Knut (2016). Engaging with Conflicts in Public Service Broadcasting. Overview of Survey Results. In panel on Representation and Interaction. Conflicts on Religion Triggered in Scandinavian Public Service Broadcasting. The International conference on Media, Religion and Publics, Seoul, 01.-04.08.2016.

Herbert, David (2016). Political Culture 2.0? Religion, Migration, Social Media and the Public Sphere in Denmark and Norway 2006-16. Seminar on Migration und Integration als politische Herausforderung – Vergleichende Analysen zu politisch-kulturellen Voraussetzungen der Migrationspolitik und Reaktionen. University of Leipzig. 04.–06.06.2016.

Hjarvard, Stig (2016). Mediatization of Religion: Authority and conflict in the age of new media. Keynote at the PluRel closing conference on Conflict, Media & Formatting of Religion. University of Oslo, 21.-22.04.2016

Lundby, Knut (2016). Transformations through mediated conflicts over religion. Keynote at the PluRel closing conference on Conflict, Media & Formatting of Religion. University of Oslo, 21.-22.04.2016

Abdel-Fadil, Mona (2016). Identity politics in an online religious environment on Facebook, Paper presentation at PluRel closing conference on Conflict, Media & Formatting of Religion. University of Oslo, 21.-22.04.2016.

Abdel-Fadil, Mona (2016). Fortielser og forvrengninger av fakta: Hvordan orientere seg i mediedebatten om Köln. Seminar: Er flyktninger en trussel for likestillingen? Kvinnforsk, Universitet i Tromsø 08.03.2016.

Lundby, Knut (2015). From sacralization to profanation in the Scandinavian population's relation to media, religion and political conflict. 2nd Media and Religion conference, University of Bucharest, 20.-21.11.2015.

Lundby, Knut; Stig Hjarvard & Mia Lövheim (2015). Religious Vulnerability and Participation in Digital Environments. A Comparative Scandinavian Study, Presentation at DIGITAL EXISTENCE: Memory, Meaning, Vulnerability Conference, The Sigtuna Foundation, Sigtuna. 26.-28.10.2015.

Abdel-Fadil, Mona (2015). The NRK Cross-Case as a Catalyser for Existential Anxieties, Presentation at DIGITAL EXISTENCE: Memory, Meaning, Vulnerability Conference, The Sigtuna Foundation, Sigtuna. 26.-28.10.2015. 

Lundby, Knut (2015). Conflicts in Culture. Mediatized Religious Environments in Scandinavia. Keynote at the research seminar on New Directions in Mediatization Research: Culture, Conflict and Organizations. The Mediatization of Culture project, University of Copenhagen. Copenhagen 1.-2.10.2015

Herbert, David (2015). ComRel survey findings in presentation on The Mediatisation of Cultural Conflict in Multicultural Cities: A Danish-Norwegian comparison. Research seminar on New Directions in Mediatization Research: Culture, Conflict and Organizations. The Mediatization of Culture project, University of Copenhagen. Copenhagen 1.-2.10.2015

Lundby, Knut (2015). Contested visibility and interaction on religion in public service media. Panel, NordMedia 2015, Copenhagen 13.–15.08.2015 - with the three following presentations:

Abdel-Fadil, Mona (2015). Norway: Debating a Norwegian News Anchor's Cross PendantIn panel on Contested visibility and interaction on religion in public service media. Nordmedia 2015. Copenhagen 13.–15.08.2015.

Lövheim, Mia & Linnea Jensdotter (2015). Sweden: Mediatized Religious Dialogue: Runda Bordet: Religion in Swedish Public Service TelevisionIn panel on Contested visibility and interaction on religion in public service media. Nordmedia 2015. Copenhagen 13.–15.08.2015.

Rosenfeldt, Mattias Pape & Stig Hjarvard (2015). Denmark: Public debate in the wake of the satire show Still Veiled. In panel on Contested visibility and interaction on religion in public service media. Nordmedia 2015. Copenhagen 13.–15.08.2015.

Hjarvard, Stig & Knut Lundby (2015). Dynamics of Mediatized Conflictual Social Interaction. NordMedia 2015. Copenhagen 13.–15.08.2015.

Herbert, David & Alexander Yendell (2015). Understanding Islamophobia: A Mixed Methods Analysis of Attitudes to Islam and Muslims across Five European Countries (2004-2014). Foundations and Futures: British Sociological Association Sociology of Religion Study Group Annual Conference 2015, hosted by Kingston University London 7.-9.07.2015

Hjarvard, Stig & Knut Lundby (2015). A Typology on Mediatized Conflictual Social Interaction. Seminar on Mediatization of Culture and Everyday Life. Riksbankens Jubileumsfond. Stockholm 23.-24.04.2015.

Lundby, Knut (2014). A pattern in social theories of change within mediatization research. Paper for panel i the TWG on Mediatization. ECREA 2014. Lisboa 12.–15.11.2014.

Lundby, Knut (2014). Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. Medieforskerkonferansen 2014. Trondheim 23.–24.10.2014.

 

Published June 25, 2015 12:47 PM - Last modified Jan. 23, 2018 1:01 PM