print logo

Dokumentasjon og statistikk

Cristin (Current Research System In Norway - tidligere Frida) er universitetenes system for dokumentasjon av forskningsresultater, forskerprofiler, internasjonalisering, prosjekter og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Registering i Cristin

Alle vitenskapelige publikasjoner skal registreres i Cristin. Det er den enkelte forskers ansvar å gjøre dette. Forskningskonsulenten er behjelpelig ved behov.

Det som gir uttelling er:

  • Vitenskapelige artikler
  • Oversiktsartikler/review
  • Vitenskapelige monografier
  • Kapitler i vitenskapelige antologier

Frist for å registrere publikasjoner:

31. januar 2013

Alle registreringene kvalitetssikres av instituttleder og forskningskonsulent etter 31. januar.

Publikasjonskanaler

Alle publikasjonskanaler må meldes til NSD og må være godkjent for å kunne gi uttelling. Nedenfor ser du hvordan dette kan gjøres.

NIVÅ 1:

Frist for å melde inn kanaler på nivå 1 til NSD er 31. desember.

Nye forslag meldes inn hos NSD/DBH, og aksepteres dersom formelle kriterier (bl.a. krav om peer review system) er tilfredsstilt.
 

NSDs oversikt over godkjente publikasjonskanaler og søkesystem . Her kan du søke og se om dine forlag og tidsskrifter allerede er godkjent og på hvilket nivå de tilhører.

Innmelding av publikasjonskanaler. Dersom publikasjonskanalen ikke finnes i NSDs oversikt, bør det meldes inn til vurdering, slik at man likevel kan få sin publikasjon godkjent. Det er forskerens eget ansvar å melde inn publiseringskanaler. Forslag til registeret gjør man ved å fylle ut noen punkter med informasjon om forlag/tidsskrift/serie. Senere kan man logge inn og følge med på hvordan det går med behandlingen av forslaget.

Opprette bukernavn og passord
Hvis du ikke har registrert deg må du opprette et brukernavn og passord. Det bør ikke være universitetets passord.
 

NIVÅ 2

Det er nasjonalt fagråd som nominerer til nivå 2. Forslag til nominering av publikasjonkanaler til nivå 2 sendes til Espen Ytreberg senest innen 1. oktober.

Adressering

Alle publikasjoner skal adresseres til Universitetet i Oslo!


Minimum 'Universitetet i Oslo' eller 'University of Oslo' må være med i den fysiske/elektroniske publikasjonen for at vi kan få uttelling for dette. Ideelt sett bør også 'Institutt for medier og kommunikasjon' eller 'Department of Media and Communication' benyttes.