print logo

Open Access

Open access er en samlebetegnelse for forskningsresultater som er åpent tilgjengelig for alle, uten krav om betaling. I praksis skjer dette på Web.

Hva er Open Access?

To hovedtyper

Det er to hovedtyper av open access-publisering:

  1. åpne kanaler: tidsskrifter og bøker som er fritt tilgjengelige på nettet. IMK har en liste over åpne tidsskrifter
  2. åpen arkivering: etter at en artikkel er antatt eller publisert, blir en kopi gjort tilgjengelig i et åpent arkiv på nettet, f.eks. UiOs eget arkiv, DUO.

UiO har en open access-policy som sier at alle som er ansatt etter 1. januar 2012 har plikt til å laste opp siste versjon av en artikkel til DUO. De som er ansatt tidligere oppfordres til å gjøre det samme.

Hvorfor skal jeg bry meg om open access?

Fordi du

  • får flere lesere, og flere siteringer
  • blir mer synlig i Google Scholar
  • gjør forskningen mer tilgjengelig i hele verden
  • er med på å oppfylle UiOs målsetninger

Forskningstidsskrifter er ofte fryktelig dyre, og selv om kostnadene for trykking og distribusjon har gått kraftig ned ettersom nær sagt alle er gått over fra papir til Web, har prisene økt voldsomt i de seneste årene. Det er et paradoks, siden både forskningen og reviewprosessen er finansiert av forskningsinstitusjonene, og ikke av forlagene.

Hva gjør jeg?

Skriver du bok, bokkapittel eller tidsskriftartikkel?

Bok eller kapittel Tidsskriftartikkel