Disputas: Kim Johansen Østby

Master Kim Johansen Østby ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): From Embracing Eternity to Riding the Bull: Representations of Homosexuality and Gender in the Video Game Series Mass Effect and Dragon Age

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 17. mars 2017, kl: 10:15 i FORUM, Forskningsparken: "Tittel på oppgitt emne kunngjøres senere"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Espen Aarseth, IT-University of Copenhagen
  • Professor Mia Consalvo, Concordia University
  • Professor Gunnar Liestøl, Universitet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Arne Krumsvik

Veileder

Publisert 19. jan. 2017 10:01 - Sist endret 19. jan. 2017 11:17