English version of this page

Screen Cultures

Screen Cultures er en utdanningsbasert forskningsgruppe som forsker på teknologiske endringer i det moderne samfunn.

Grunnlaget for forskningen i gruppen er et nytt, innovativt engelskspråklig masterprogram som starter ved IMK allerede høst 2019. For mer informasjon, se gruppens engelske side.

Publisert 12. mars 2018 11:42 - Sist endret 14. mars 2018 22:09