English version of this page

Gjesteforskeropphold på IMK

Institutt for medier og kommunikasjon ønsker velkommen gjesteforskere fra forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i kontorfellesskap med andre gjesteforskere og vitenskapelige assistenter
 • Tilgang til universitetsbiblioteket og e-publikasjoner på UiO
 • Mulighet for deltagelse i faglige seminarer og workshoper ved IMK
 • Et stimulerende fagmiljø og hyggelige kollegaer

 

Vilkår:

 • Antall plasser er begrenset og tildeles etter først til mølla-prinsippet.
 • Gjesteforskere involvert i pågående eller planlagte samarbeidsprosjekter mellom IMK og andre institusjoner vil bli prioritert.
 • Det forutsettes at gjesteforskerens opphold skal bidra til faglig utbytte både for gjesteforskeren og for IMK.
 • Du må ha en etablert kontakt med en faglig kontaktperson ved IMK før du søker. Denne personen må videre bekrefte at han/hun har mulighet til å å fungere som din “fadder” under ditt opphold.
 • Søkere som ikke behersker norsk, svensk eller dansk, må beherske engelsk.

 

Praktisk informasjon:

 • Vi har dessverre ikke mulighet til å finansiere gjesteforskeropphold. Tilreisende forskere må selv sørge for den praktiske tilretteleggingen rundt oppholdet.
 • Et gjesteforskeropphold på IMK kan innvilges for maksimum seks måneder. Du kan søke om forlengelse innen fire uker før oppholdets slutt. Eventuell forlengelse vil imidlertid være avhengig av ledig kapasitet.
 • Alle gjesteforskere er oppfordret til å medbringe eget datautstyr (laptop). Vi sørger for at du får kontorplass og nødvendige tilganger.
 • I perioder med lite ledig kapasitet kan gjesteforskere få tilbud om å dele pulten med andre gjesteforskere, for eksempel, på faste ukedager (avtales individuelt). Gjesteforskere kan også tilbys plass i andre ledige lokaler.
 • Gjesteforskere med relevante forskningsprosjekter som skal oppholde seg ved IMK over lengre tid, vil bli presentert på IMKs nettsider.

 

Hvordan søke?

 • Husk å søke senest en måned før planlagt opphold.
 • Fylle ut søknad om gjesteforskerplass.
 • Husk å laste opp din CV og et motivasjonsbrev hvor du beskriver hvordan du kan bidra til faglig utbytte ved IMK.
 • Vi gjør oppmerksom på at din søknad kan bli sendt til vurdering til flere vitenskapelige ansatte ved IMK
 • Du får svar på din søknad innen tre uker (i sommerperioden kan svarfristen være opp til seks-åtte uker på grunn av ferieavvikling). Antall plasser er begrenset, og vi har i perioder stor pågang. Instituttet forbeholder seg retten til å avvise søknader uten nærmere begrunnelse.

Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med rådgiver Katerina Houben, tel. 22 25 04 45, epost katerina.houben@media.uio.no.

Publisert 8. des. 2014 16:53 - Sist endret 24. okt. 2017 10:29