Profiler

Publisert 22. aug. 2017 16:48

– Jeg ønsker å gi studentene variert, aktiviserende og engasjerende undervisning og god oppfølging gjennom studiene. Det sier Østby som har lang erfaring fra IMK, og som nå skal i gang med undervisning på flere emner.

Publisert 6. mars 2017 14:30

Milan er italiensk og er Assistant Professor ved Universitetet i Amsterdam i nye medier og digital kultur. Hun jobber for tiden med et 5-årig EU-prosjekt, og hun rådgir regjeringer og ikke-kommersielle organisasjoner om nettbruk.

Publisert 8. feb. 2017 14:04

Vermeulen (f. 1983) har doktorgrad i film og TV fra universitetet i Reading, UK. Han skal forske på blant annet metamodernisme, og undervise i audiovisuell estetikk. Som nederlender er han dessuten glad i skøyteløp.

Publisert 23. jan. 2017 13:54

Krumsvik ønsker å bidra til at IMK setter et tydeligere fotavtrykk både i internasjonal forskning og i den norske samfunnsdebatten.

Publisert 17. aug. 2016 15:16

– Aina Nessøe fikk jobben i konkurranse med mange andre høyt kvalifiserte søkere, men hun pekte seg ut, sier instituttleder Terje Rasmussen.

Publisert 11. mai 2016 10:42

– Jeg er interessert i hvordan mennesker opplever medier og teknologi, sier Marika Lüders som er tilsatt som førsteamanuensis i medieinnovasjon fra 1. mai.