English version of this page

Medier og religion i samfunnskonflikter (CoMRel)

Prosjektet studerer hvordan religion i samfunnskonflikter tematiseres i mediene, for så å bli brukt i samhandling og samtale mellom mennesker. Resultater så langt.

Illustrasjon: Religion Stencil, Murdelta på Flickr, modifisert versjon av Matthew Fearnley. Creative Commons (CC) lisens.

Prosjektet studerer forholdet mellom medier og religion i aktuelle konflikter i Norge og de andre skandinaviske landene.

Framstillingen av religion i mediene kan være både kilde til konflikter og ressurs til å bearbeide motsetninger.

Dette studeres på offentlige arenaer der det oppstår spenninger om religiøse symboler, gjenstander og saker som blir synliggjort i mediene: i allmenkringkasting i radio og tv, i lokalsamfunn med sammensatt befolkning, og i klasserom i videregående skolen med elever fra ulik religiøs bakgrunn.

Prosjektperiode

Prosjektet varer fra 1. oktober 2014 til 31. desember 2017.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet i NFR.

Prosjektpartnere

Universitetet i Oslo samarbeider i CoMRel med Universitetet i Agder, Det teologiske Menighetsfakultet, Københavns Universitet og Uppsala Universitet.

Prosjektet har engelsk hovedside med oppdaterte nyheter, arrangementer og annen informasjon.

Du kan også laste ned en utfyllende prosjektbeskrivelse på norsk (lenke til en PDF-fil)

Framdriftsrapport per oktober 2015

 

CoMRel deltakere per juni 2015
CoMRel deltakere fra venstre til høyre: Audun Toft, Marie Gillespie (referansegruppe), Knut Lundby, Birgit Meyer (referansegruppe), Liv Ingeborg Lied, Mia Lövheim, David Herbert, Mattias Pape Rosenfeldt, Linnea Jensdotter, Mona Abdel-Fadil, Maximilan Broberg, Haakon H. Jernsletten og Stig Hjarvard. Pål Repstad og Louise Lund Liebmann var ikke til stede. Foto: CoMRel.
Publisert 19. sep. 2014 11:37 - Sist endret 22. sep. 2016 11:16

Kontakt

Professor Knut Lundby (prosjektleder)