English version of this page

Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC)

Prosjektet undersøker hvordan verdier og rettigheter evalueres og forhandles når musikk produseres og formidles via digitale medier. 

Om prosjektet

I løpet av 2000-tallet har bruk av digital medieteknologi på grunnleggende vis endret hvordan musikk og annet kulturinnhold blir produsert og distribuert, deriblant mulighetene for å få inntekter fra det. Ved å studere bruken av nye medier vil prosjektet belyse en av de mest sentrale utfordringene i kultursektoren på 2000-tallet: Hvordan skal kunst og kreativt arbeid betales for?

Prosjektet forener forskning på medier, musikk, økonomi og opphavsrett i tverrfaglige analyser av hvordan artister og organisasjoner ivaretar sine ambisjoner, interesser og rettigheter i møtet med nye medietjenester. Analysene ser nærmere på forhandlinger mellom produsenter og distributører, konkurranse i nasjonale og globale markeder, og virkninger av statlige inngrep.

Gjennom intervjuer, surveyer, dokumentanalyser og case-studier vil prosjektet tilføre ny kunnskap til diskusjoner om musikkens økonomi og opphavsrett i en digital kontekst.

Prosjektet starter desember 2017 og varer til november 2020. 

Bakgrunn

Forskningsprosjektet blir ledet av Yngvar Kjus ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. I tillegg deltar forskerne Arnt Maasø, Olav Torvund, og Ruth Towse fra Universitetet i Bournemouth. Det vil også utlyses en post.doc-stilling tilknyttet prosjektet.

Finansiering

Prosjektet er finansiert at KULMEDIA-programmet ved Norges forskningsråd. 

For mer informasjon, last ned prosjektbeskrivelsen

Publisert 12. juni 2017 15:44 - Sist endret 15. mai 2018 09:51