English version of this page

Vi forsker på: Film, TV og radio

Film, TV og radio er blant våre viktigste massemedier. De har preget medieutviklingen i mye av det 20. århundre, og har også vært sentrale for medieforskningens utvikling.

Filmens levende bilder har vært gjenstand for en særlig lang og dyptgående fortolkningstradisjon.

TV og radio kalles gjerne "kringkastingsmedier", og skiller seg ut blant annet ved mulighetene de gir for direkte sending.

Forskningsområder

Forskningsprosjekter

Publisert 16. nov. 2010 11:05 - Sist endret 5. des. 2017 09:43