English version of this page

Vi forsker på: Mediebransjene

I mediebransjene konkurrerer kommersielle og offentlig finansierte medieorganisasjoner om publikums oppmerksomhet.

Mediebransjene byr på et bredt spekter av aktører, fra ansatte og medarbeidere i små lokalmediebedrifter til globale mediekonserner. I medieorganisasjonene finner utformingen av medietilbudet sted.

Våre forskere tar for seg produksjons- og innovasjonsprosesser så vel som strategi, økonomi og forretningsmodeller samt maktforhold i og mellom medienes organisasjoner.

Prioriterte samarbeidsområde / senter

Forskningsprosjekter

Publisert 16. nov. 2010 11:07 - Sist endret 5. des. 2017 09:44