English version of this page

Vi forkser på: Mediebruk og mediepåvirkning

Mediepåvirkning handler om medienes virkninger i samfunnet og innflytelse på enkeltmenneskers holdninger, oppfatninger og atferd.

Mediene kan også påvirke organisasjoner, institusjoner og samfunnsutviklingen mer generelt.

Studier av mediebruk er sentralt når det gjelder mediepåvirkning, fordi graden av bruk, og typen mediebruk innvirker på påvirkningen.

Forskere ved IMK er særlig opptatt av hvordan mediene påvirker dagsordensetting, utforming av politikk og opinonsdanning.

Forskningsområder

POLKOM - Senter for studier av politisk kommunikasjon

Forskningsprosjekter

Publisert 14. jan. 2016 11:25 - Sist endret 5. des. 2017 09:46