English version of this page

Vi forsker på: Mediehistorie

Selv om mediene gjerne forbindes med det dagsaktuelle, har også mediene sin historie. Internett ble til på 1960-tallet, fjernsynet på 1930-tallet, og filmen på 1890-tallet. Gutenberg trykket sin første bibel i 1455, mens skrivekunsten er fem tusen år gammel. 

Mediehistorikere studerer medieteknologienes utvikling, hvordan medienes organisasjoner og institusjoner har utviklet seg, og historiske sammenhenger mellom medier, kultur, politikk, estetikk og samfunn.

Filmens og journalistikkens historie hører også hjemme her.

Publisert 16. nov. 2010 11:06 - Sist endret 5. des. 2017 09:46