English version of this page

Vi forsker på: Medieinnovasjon

Medieinnovasjon er en endringsprosess som skjer i, med og gjennom medier. 

Forskningen på feltet undersøker hvordan nye medietjenester blir til og stabiliserer seg, i tillegg til hvordan og hvorfor slike tjenester er i endring.

Forskere som arbeider påfeltet er opptatt av samspill mellom teknologi og medieaktører, enten de er institusjonelle eller etablerte aktører (legacy players), eller nye aktører i markedet.

  • Hvordan kan etablerte medieaktører tilpasse sine virksomheter og forretningsmodeller for å overleve under nye teknologiske og sosiale betingelser?
  • Hvordan påvirker samspillet mellom teknologiske og sosiale aktører mediedesign og muligheter for sjangerinnovasjon?
  • Hvilke faktorer påvirker og fører til nye innovasjonsprosesser?
  • Hvordan kan medieinnovasjon forbedre sosiale betingelser for brukere, institusjonelle aktører og samfunnet for øvrig?
  • Hvordan påvirkes medieinnovasjon av etiske tilnærminger til privatliv, ytringsfrihet og personvern?

Prioritert samarbeidsområde / senter:

IMKs senter for medieinnovasjon (CeRMI) er et virtuelt forskningssenter som har etablert et internasjonalt nettverk av forskere som er opptatt av å undersøke medieinnovasjon.

Prosjekter

Publisert 14. jan. 2016 11:28 - Sist endret 5. des. 2017 09:47