English version of this page

Vi forsker på: Medie- og kulturpolitikk

Mediepolitikken er en del av kulturpolitikken, og danner rammevilkårene for hvordan mediene fungerer. Mediepolitikken i Norge er basert på ytringsfrihetsparagrafen I Grunnloven og omfatter en rekke andre lover og regler.

Forskning på medie- og kulturpolitikk handler mellom annet om hva historie og institusjoner betyr for utformingen av ny medie- og kulturpolitikk (policy).

Forskerne ser også på hvordan verdier, regler, lover og støtteordninger er blitt til over tid, og hvordan lovgivning og regulering av medie- og kultursektoren varierer mellom land.

Film, internett, allmennkringkasting, mediestøtte, eierskap og personvern er noen av de sentrale forskningsområdene. Innenfor alle disse har ny teknologi utfordret tidligere reguleringsformer.

Senter

Publisert 16. nov. 2010 11:07 - Sist endret 5. des. 2017 09:47