English version of this page

Vi forsker på: Medier og etikk

Nettbaserte media påvirker alle sider ved samfunnslivet, og gir oss både kjente og nye etiske utfordrlinger. Dette krever innsikt fra etikk, filosofi og fra medie- og kommunikasjonsstudier.

Forskningstemaene innen dette feltet spenner vidt, fra forskningsetikk på nett, regulering av internett, etiske spørsmål om nettjournalistikk, etikk, og til ytringsfrihet, identitetsdannelse og kulturelle normer, pornografi, åndsverk, digital mobbing mm.

Kunstig intelligens og sosiale roboter innebærer nye utfordringer for medie- og kommunikasjonstudier.

Forskerne blir stadig mer opptatt også av etiske dimensjoner ved den type sosialitet som ikke-menneskelig interaksjon innebærer. 

Forskningsområder

CeRMI - Senteret for medieinnovasjon

Medieestetikk og Imag(in)ing Technologies

Prosjekter

 

Publisert 14. jan. 2016 11:30 - Sist endret 5. des. 2017 09:48