English version of this page

Vi forsker på: Politisk kommunikasjon

Politisk kommunikasjon er informasjonsutveksling, tolkning, debatt og symbolbruk som har til hensikt å fremme visse verdier og interesser, samt påvirke politiske beslutninger.

Politikere, partier og journalister har sentrale, synlige roller i slike prosesser, men det finnes også en rekke andre aktører som søker politisk innflytelse, blant dem bedrifter og bransjer, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper.

Studier av politisk kommunikasjon tar for seg konflikt og samspill mellom aktører, hva som kjennetegner formidlingen av politikk, og hvilke konsekvenser dette kan få for opinionsdanningen i samfunnet og politiske beslutninger.

Forskningsområder

POLKOM - Senteret for studier av politisk kommunikasjon

 Forskningsprosjekt

Publisert 16. nov. 2010 11:07 - Sist endret 5. des. 2017 09:50