English version of this page

Vi forsker på: Sosiale medier

Sosiale medier er en fellesbetegnelse på nettsteder der brukerne selv produserer innholdet.

Vi forsker på hvordan sosiale medier påvirker etablerte medier, mediebruk, journalistikk, og medieøkonomi.

Vi er særlig opptatt av hvordan politikere bruker sosiale medier og hvordan sosiale medier har etablert seg som en ny kanal for politisk kommunikasjon. Vi spør også i hvilken grad dette endrer relasjonen mellom velgere og politikere og dermed også demokratiske prosesser i Norge og internasjonalt:

  • Hvordan bruker politikere sosiale medier for å verve frivillige, mobilisere tilhengere og skape medieoppmerksomhet?
  • Hvordan bruker media sosiale medier for å finne kilder, ideer, få tilbakespill og promotere saker?
  • Hvordan bruker folk sosiale medier for å aksjonere og få medieoppmerksomhet om saker som er viktige for dem?

Prioriterte samarbeidsområder / sentre:

Forskningsprosjekter

Publisert 27. mai 2010 21:49 - Sist endret 15. aug. 2017 11:42