Studentutvalgets representanter 2016/2017

Studentutvalget er studentenes representanter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Studentutvalget ivaretar studentenes interesser overfor instituttstyret og ledelsen.

Leder: Torstein Norum Bugge

Nestleder: Tine Wold 

Lesesalplassansvarlig: Polyanna Rocha

Rosebudansvarlig: Olav Løkke 

X-IMK-kontakt: Sophie Ravn Spurkeland

Webansvarlig: Torstein Norum Bugge/Simon Skjerven

Lunch-ansvarlig: Hanna Eikeland Fossum og Madelen Rojas Kvadsheim

Studentrepresentanter ved instituttstyret:

Tina Wold og Jarand Waaland 

Vara: Ane-Marthe Pedersen og Malena Lindberg

Studentrepresentanter i programrådene ved IMK

Programrådet medievitenskap: Torstein Norum Bugge og Ane-Marthe Pedersen

 

Øvrige medlemmer:

Philip Andrè Johannesborg, Øyvind Hofsrud, Kristin Eide Stensvoll, Ida Kristine Gangstø Berg, Sylvia-Angèlique Culvin, Alejandro Viquez, Tana Helene Blegen, Camilla Andreassen Hedemark, Thea Herstad Moen

Kontakt oss

studentutvalget@media.uio.no