Foreningen Nordens masterstipend / scholarship

UiO og Foreningen Norden lyser ut masterstipend for studenter som skriver masteroppgave relatert til UiO:Norden. Søknadsfrist 31. oktober 2017

Sammen med Foreningen Norden, deler UiO:Norden ut 2 stipender à 28 000 NOK til masterstudenter ved Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave relatert til UiO:Nordens hovedmål og tematikk: Kritisk undersøkelse av nordiske erfaringer, nordiske modeller eller Norden-konstruksjoner, uavhengig av fagfelt. Videre vil vi invitere oppgaver som tar for seg samarbeid mellom de nordiske land og regional integrasjon, i tillegg til komparative analyser.

Mer informasjon og søknadsskjema

 

English:

The University of Oslo and Foreningen Norden have made two grants of NOK28,000 each available to students who are writing theses related to the UiO:Norden project area. Application deadline: October 31st 2017

UiO:Norden and Foreningen Norden are awarding two scholarships of NOK28.000 each to master students at the University of Oslo who are writing their thesis in an area related to UiO:Norden's main goals and themes: A critical exploration of Nordic experiences, Nordic models or Nordic constructions, independent of academic field. Furthermore, we would invite theses that encompass cooperation between the Nordic countries and regional integration, in addition to comparative analyses. 

More information and application form (in Norwegian)

Publisert 14. sep. 2017 09:51 - Sist endret 14. sep. 2017 11:57