Tal og fakta

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forsking, undervisning og formidling om moderne medium, og kva dei har å seie for samfunnet og menneska.

IMK har omlag 55 tilsette og omlag 400 programstudentar.

IMK er eit tverrfagleg institutt, basert på akademiske tradisjonar frå både humaniora og samfunnsvitskap.

Nøkkeltal for 2016

Masterprogram

2

Bachelorprogram

1

Årsstudium

1

Undervisningsemne

40

Vitskaplege årsverk (totalt)

52

Stipendiatar

7

Administrative årsverk

7,5

Del av budsjettet som er eksternt finansiert

33 %

Forskingsprosjekt med ekstern finansiering

13

 

Publisert 22. apr. 2010 09:34 - Sist endret 7. aug. 2017 08:04